Alle har ret til et godt arbejdsmiljø

Det er vigtigt at trives på arbejdspladsen, og derfor er et godt arbejdsmiljø alfa og omega. Der tales ofte om, hvem der har ansvaret for et godt arbejdsmiljø, og hvad det i realiteten indebærer. Arbejdsmiljø handler nemlig ikke kun om de fysiske omgivelser. Det er derfor ikke nok at skifte kontorstolene og skrivebordene ud med mere ergonomiske udgaver, hvis medarbejdernes problemer reelt set handler om noget helt andet.

Få glade medarbejdere

Et godt arbejdsmiljø giver glade medarbejdere, færre sygedage og øger produktiviteten. Det kan derfor være fornuftigt at sørge for at have et hyppigt og kontinuerligt fokus på personalepleje, så du på den måde sikrer, at dine medarbejdere og kolleger trives i hverdagen på arbejdspladsen.

Groft set kan du opdele arbejdsmiljø i et fysisk og et psykisk arbejdsmiljø. Det fysiske indbefatter alt, hvad der ikke omhandler mennesker. Det kan være støj, lys, indretning etc. Det psykiske arbejdsmiljø handler om krav og ressourcer og er mindre konkrete faktorer, end dem vi kan sætte navn på i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø.

Uanset om du taler om fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, er det vigtigt at begge dele er i orden på arbejdspladsen, for at sikre at arbejdspladsen er et godt sted at være.

Krisen skader det psykiske arbejdsmiljø

En af de faktorer, som har en påvirkning på det psykiske arbejdsmiljø, er jobusikkerhed og uforudsigelighed. Både jobusikkerheden og uforudsigeligheden er problematikker, som ikke er blevet mindre i forbindelse med den økonomiske krise. En virksomhed, som har taget højde for de udfordringer, krisen har medført, er fx Outline Vinduer fra Farsø, som har lavet et specifikt program for arbejdsledige. Programmet, Outline Plus, tager ikke kun hånd om et psykisk arbejdsmiljø, men er også et udtryk for social ansvarlighed.

Ved at vise at man som virksomhed tager hånd om krisen ved at hjælpe dem, som står uden arbejde, signalerer man også over for medarbejderne, at virksomheden anerkender den økonomiske krise og gerne vil afhjælpe situationen på bedste vis.

Hvis man vil læse mere om Outline Plus kan man finde mere information på Outlines hjemmeside.