Bæredygtighed i byggeindustrien

Byggeri i tre søjler

Der er mange aspekter i at bygge miljørigtigt, og mange ville nok blive overrasket over mængden af reglementer og standarter. For at et byggeri skal kunne betegnes som bæredygtigt, skal det leve op til FN’s hårde kriterier. Det er en generel tendens at offentligheden oftest forstår bæredygtighed som værende det miljømæssige. De glemmer derfor de resterende perspektiver i byggeprojekter. Med andre ord, så er et byggeri først bæredygtigt, når det indeholder både de miljømæssige, økonomiske og sociale perspektiver.

Hver søjle omhandler noget forskelligt, som tilsammen danner rammerne for et bæredygtigt byggeri. Det er essentielt at der er synergi imellem alle søjlerne, da det vil give de bedste resultater.

Kort om miljø

Ser man på miljømæssig bæredygtighed, så handler det gerne om ting som energieffektivitet og ressourceforbrug samt evnen til at minimere de miljø – og klimapåvirkninger der kan forekomme. Selvfølgelig både lokalt og globalt.

Lidt om økonomi

Økonomisk bæredygtighed er noget helt andet. Her handler det om at optimere driften af et byggeri. Altså, om der er fokus på driftsomkostningerne og udlejningspriserne. I større og vigtige byggeprojekter kan priserne på det færdige resultat have stor effekt på det omkringliggende miljø. Derfor giver bedre mulighed for udlejning, værdistabilitet og ikke mindst finansieringsmuligheder også mening når vi snakker bæredygtigt byggeri.

Socialt betyder det noget

Den sociale bæredygtighed har stor betydning for forbrugerne, men bliver oftest overset i diskussionerne om bæredygtighed. Denne søjle handler om forbrugerne. Der ses på brugertilfredshed og velvære, i form af indeklima og grønne områder. Det er desuden vigtigt, at der er fuldstændig tjek på sikkerhed og tryghed.

Livscyklus

For at kunne få det bedste ud af et bæredygtigt byggeri, så er det vigtigt, at man ser nærmere på livscyklussen for de 3 søjler.

Miljømæssig handler det om at iagttage de miljømæssige påvirkninger, og ressourceforbruget over byggeriets levetid. Altså alt fra opførelsen til den daglige drift, og fra nedrivningen til genanvendelsen.

Økonomisk handler det om at analysere de på forhold der er forbundet med processen. Alt fra generel vedligeholdelse af bygningen til nye tiltag der kan være værdiforøgene.

Socialt skal man kigge på samfundstendenserne. Hvilken effekt kommer lokalområdet til at opleve. Vil det have effekt på senere generationer?

Som det er blevet tydeliggjort, så er det afgørende for bæredygtigt byggeri, at man fastholder synergien imellem alle søjlerne.

Kom og vær med

Med de stigende klimaproblemer og globale udfordringer er det vigtigere end nogensinde før, at ride med på bølgen. Hos Green Solution ApS har vi fuldstændigt styr på bæredygtigt byggeri. Vi er en entreprenørvirksomhed med både elektrikere, murere og tømrere i vores virksomhed, og står derfor klar til at arbejde på din totalentreprise! Så skal vi nok tænke bæredygtigt, så du kan sove godt om natten. Læs mere om mulighederne på vores hjemmeside, og ring gerne til os for at få et tilbud.