Hvad er et pantebrevslån?

Et pantebrevslån er i bund og grund et gældsbrev, der kan anvendes når man optager et lån med sikkerhed i fast ejendom. Pantebrevet har til formål at yde panthaveren sikkerhed i forbindelse med lånet. Boligejeren betaler renter samt afdrag på lånet til långiveren.  

Pantebrev i fast ejendom

De færreste boligkøbere kan ligge hele købesummen på bordet, når der skal handles fast ejendom. Pantebreve kan anvendes til boliglån af såvel huse som ejerlejligheder, og som sagt har langt de fleste behov for lån i forbindelse med boligkøb. Pantebrevslånet udgør en af de tre mest almindelige former for boligfinansiering i Danmark: Banklån, realkreditlån og pantebrevslån.

Pantebrevets gyldighed

Før et pantebrev er gyldigt skal det tinglyses. Dette anses som yderligere en sikring for långiveren, der opnår en plads i prioritetsrækken på ejendommen. Afgiften for tinglysning af pantebrev er fast og betales til staten (1,45% af lånets hovedstol). Afgiften afregnes som oftest af långiver. 

Pantebrevslån i stedet for realkredit

Hvis man som boligkøber ikke kan blive godkendt til et traditionelt banklån eller realkreditlån, er den mest almindelige låneform et pantebrev.  Bankernes skærpede krav, i kølvandet på finanskrisen, har medført en stigning i brug af pantebrevslån.

Markedet for boliglån uden om banken er stort, fordi “almindelige” danskere, der ikke kan kreditgodkendes, naturligvis også ønsker at være boligejere.

Pantgiverens rettigheder

Skulle det hus der er optaget pant i komme på tvangsauktion, er det långiveren med 1. prioritet i ejendommen, som først dækkes ind. Risikoen er altså mindre for långiver end for boligejer.

Hvem er pantgiver?

De aktører, der køber pantebreve, og som dermed yder dig et pantebrevslån, finder man frem til via boligfinansieringsselskaber med et stort netværk af investorer. Pantebreve er attraktive som investeringer for investorer pga. stor sikkerhed gennem pant i fast ejendom.