Hvad er strategi?

Alle taler om strategi. Det er moderne at sætte ordet foran næsten alle funktioner og fagdiscipliner. Eksempelvis kan nævnes strategisk personaleledelse, strategisk kompetenceudvikling, strategiske opkøb, strategisk markedsføring og strategisk anvendelse af IT-teknologi. De fleste er enige i, at strategi måske er det vigtigste, man overhovedet kan beskæftige sig med i forbindelse med organisations- og virksomhedsudvikling. Årsagen er, at strategi handler om de mest grundlæggende spørgsmål såsom organisationens overlevelse og udvikling på lang sigt.

Enigheden hører op, når man spørger ledere og forskere om, hvad strategi egentlig er. Begrebet er spændende men også meget komplekst. Fagområdet er domineret af flere teoriskoler med hver deres definition af strategi og bud på, hvordan strategier udarbejdes mest hensigtsmæssigt. For lederen, der skal arbejde med strategi i praksis, er problemet derfor ikke mangel på modeller eller forskellige synsvinkler på strategi. Problemet er nærmere at få klarhed over, hvad begrebet strategi grundlæggende dækker over. På den baggrund har artiklen her til formål at give læseren klarhed over nøglebegreber, som relaterer sig til begrebet strategi.

Definitioner på strategi

Ordet ”strategi” stammer fra græsk (strategos) og betød oprindeligt en general, der har kommandoen over en hær. Senere fik det betydningen ”the art of the general”, altså de psykologiske og adfærdsmæssige færdigheder i tilknytning til rollen som militær general. Selvom mange forskere har udarbejdet definitioner af organisationsstrategi, har ingen af disse definitioner opnået anerkendelse som generelt gyldige. Der er således ikke enighed blandt forskere om begrebets indhold. Nedenfor vises eksempler på alternative definitioner af strategi hentet fra moderne litteratur:

 • Organisationsstrategi er et mønster af beslutninger i en virksomhed, som fastlægger og viser virksomhedens formål, mål, procedurer, policies og planer for at nå målene. Strategien definerer organisationens forretningsmæssige virkefelt, den økonomiske og menneskelige type organisationen er eller ønsker at være samt de økonomiske og ikke-økonomiske bidrag organisationen ønsker at give til aktionærer, medarbejdere, kunder og samfund. (Andrews, 1987)
 • Strategi er et mønster i en strøm af handlinger. (Mintzberg og Waters, 1985)
 • Strategi i praksis er ledelsens overordnede plan for at styrke organisationens position, tilfredsstille kunderne og nå præstationsmål. (Thompson og Strickland, 1996)
 • Strategi er et mønster i ressourceallokeringen, der gør det muligt for organisationer at fastholde eller forbedre deres præstationer. (Barney, 1996)
 • Strategi er den overordnede plan for anvendelse af ressourcer for at opnå en gunstig position. (Grant, 1995)

Som et godt praktisk udgangspunkt for arbejdet med strategi kan man bruge den følgende definition udarbejdet af den danske professor Erik Johnsen:

 Strategi er de konkrete udviklingsprojekter,

der skal iværksættes

for at realisere morgendagens ønskede situation (visionen)

 • Idégrundlaget beskriver: Det/de behov organisationen vil dække i omgi-velserne.
 • Mål: Beskriver hvad der skal opnås, og hvornår dette skal ske, men de beskriver ikke, hvordan dette skal ske.
 • Politikker: Er regler eller retningslinier der viser de rammer, som hand-linger skal ske indenfor.
 • Handlingsplaner: Beskriver den række af handlinger, der er nødvendig for at realisere de overordnede mål.

Forskellen på strategi og taktik

Man hører ofte om strategiske og taktiske beslutninger eller om det strategiske og det taktiske niveau i organisationen. Men hvad er egentlig forskellen mellem strategi og taktik. De mest almindelige forskelle mellem strategi og taktik er, at:

 • Strategier udformes ofte på et højere niveau i organisationen.
 • Der er normalt større usikkerheder knyttet til strategier.
 • Strategier handler om forhold, der er mere betydningsfulde.
 • Strategier er brede og har færre detaljer.
 • Der er normalt langt flere strategiske alternativer.
 • Strategier har en længere tidshorisont.
 • Taktik udformes ofte mere regelmæssigt og rutinepræget. Strategier er ofte mere ad hoc.
 • Udformning af strategier kræver forskelligartede datamængder fra mange forskellige kilder.
 • Strategiske problemer kan være mere ustrukturerede.

Taktik understøtter strategien og er de midler, som bruges til at realisere en strategi. Taktik kan være specifikke projekter eller løbende aktiviteter. Forskellen mellem taktik og strategi afhænger af ens placering i det organisatoriske hierarki. En persons taktik kan være en anden persons strategi.

Om forfatteren

Dan Grevelund Quelle

 • Født 1965
 • Nuværende job: Direktør og ejer af konsulentvirksomheden VÆKSTSTRATEGI.dk.
 • Ejer af den internetforretningen WILDTOYS ApS (www.wildtoys.dk) med alt til hobbyfly, modelflyvning, festlege og en aktiv fritid med kant.
  • Uddannelse: Cand.merc. og MBA (Henley).
  • Erfaring: Tidligere Adm. direktør i Xafir A/S og adm. direktør i Ankerhus A/S. 20 års erfaring som managementkonsulent primært i større private skandinaviske virksomheder
   • Spidskompetencer:
 1. Strategiprocesser
 2. Topledersparring
 3. Bestyrelsesarbejde

Forfatter til bøger og artikler (f.eks. “Lederudvikling”, der i 2003 af Børsen blev kåret som værende mellem de 10 bedste danske ledelsesbøger dette år). Forfatter til “Strategisk Balance” fra 2008 (6 stjerner i Børsen).