Hvad må du selv lave af kloakarbejde?

Kloakering er ikke rigtig noget den menige dansker har meget erfaring med, på trods af, at vi benytter det mange gange om dagen. Men hvad må man egentlig selv lave i sin kloak, og er der overhoved behov for det. Disse spørgsmål vil i denne artikel blive besvaret af Finn Pedersen fra Kloakfinn.dk. Finn er autoriseret kloakmester, med 30 års erfaring i branchen, og har altså stor erfaring med alle reglementer og overensstemmelser i branchen.

Hvorfor kloak?

Vi vil starte med lige at gennemgå lidt basalt omkring kloakering. Som alle ved, så er en kloakering nødvendigt, da det leder regn- og spillevandet væk fra ejendommen. Dette er en meget vigtig funktion, da det beskidte vand kan udgøre en stor sundhedsfare. Kloakarbejde kan også tage mange former, afhængig af kloaken. Det kan være alt fra rensning af afløb, reparation af kloakrør, højtryksspuling og montering af højvandslukke.

Så hvad må du selv?

De fleste danskere er nok i tvivl om, hvad man egentlig må lave selv. Kræver spillevandet på ydersiden af fundamentet en autoriseret kloakmester? Glæder det for alt spillevand, eller er det kun i forbindelse med en offentlig kloak? Der er mange regler, og lige så mange meninger, men her kommer svaret fra sikkerhedsstyrelsen, som er myndigheden på kloakarbejde i Danmark.

Ifølge dem er det korte svar, at man ikke må lave noget overhoved. De udtaler at alt kloakarbejde i Danmark, kræver autoriseret kloakarbejdere. I huset er det eneste arbejde der må udføres, udskiftning af vandlås og afløbsinstallation indtil den muffe, hvor den faste kloakinstallation begynder. Eventuelle ændringer eller tilføjelser derfra skal foretages af en autoriseret kloakarbejder.

I forhold til udendørs gravearbejde, så er det tilladt at grave ned til eventuelle rørledninger og samlinger, før den autoriserede kloakarbejder ankommer. Ligesom det er tilladt at grave den grøft som nye rør vil skulle ligges i. På den måde kan man spare nogle penge, ved ikke at skulle have kloakarbejderne til at udføre gravearbejdet.

Man må til gengæld ikke ligge jord på igen, før den autoriserede medarbejder har sagt, at rørene er fikseret efter gældende lovgivning.

Lidt om småarbejde

En stoppet kloak er selvfølgelig noget du ofte kan klare selv, og det har du selvfølgelig også ret til. Vandlåse kan renses for hår og fedt, ligesom afløb og andet der bare kræver kloakrensere også kan laves. I haven må man til gengæld ikke selv rense kloakeringen, da den er en del af den fast monterende kloak. Dette er også lettere, da det oftest kræver professionelt udstyr.

Kontakt os

Står du nu og mangler en autoriseret kloakmester, så er du velkommen til at læse mere på vores hjemmeside, eller benytte dig af nogle af vores mange kontaktmuligheder derinde.