Hvorfor er sprog en forunderlig ting?

Sprog har i århundrede været måden for mennesker at kommunikere, udtrykke sig og forstå hinanden. Der findes omkring 6.000-7.000 sprog i verden, nogle er mere udbredt end andre men mange er et kompleks system af ord og sammensætning. Det fantastiske ved sprog er, at det konstant er i udvikling, det ændre sig i takt med samfundet og de behov der er for nye ord og vendinger. Udviklingen er spændene at følge og det er uden tvivl nemt at fordybe sig i de mange sprog.

Igennem tiden er der blevet lavet forskellige udgaver af et sprog og hvordan sproget kan bruges. Eksempelvis på dansk har vi flere forskellige måder at bruge sproget, alt efter situationen og menneskerne man taler med. Taler du med dronningen vil du bruge en meget formel udgave af det danske sprog og her vil der eksempelvis være forskel på hvordan du tiltaler personer, du ville aldrig bruge ”du” til dronningen men derimod ”de” da det er en formel og respektfuld måde at tale til en kongelig. Taler du derimod med dine forældre vil der i højere grad blive brugt en mere uformel udgave af det danske sprog og taler du med dine venner vil du i højere grad bruge slang. Det interresante ved denne tendens er at mennesket har evnen til at skifte i mellem brugen af sit sprog til at imødekomme gensidig respekt overfor personen der tales til. Denne skiften i sproget hjælper ligeledes forståelsen af hvad der kommunikeres.

Sprogets vigtighed

Sproget spiller en langt større rolle i menneskers liv end man sådan går og tænker over. Sproget er en måde for os at udtrykke vores tanker gennem tale eller skrift. Har man ikke sproget vil menneskers adfærd og handlinger, i høj grad blive begrænset. Forestil dig en hel dag uden at kunne tale eller skrive noget, det er en interresant tanke, da man virkelig kommer til at se vigtigheden af sproget.

Verdens sprog

Fordi man kan ét sprog, betyder det ikke at man kan tale på alle sprog. Alle sprog har deres egne ord og måder at bruge ordene på. Det kan derfor også være sværer at lære nye sprog. Har man en tekst eller noget materiale som folk fra et andet land skal læse, kan det betale sig at få det oversat af en oversætter, da du sikre dig at betydningen af teksten bliver oversat korrekt. Skal du have oversat en tekst proffesionelt kan du til hver en tid kontakte LingoBob, der har erfaring med oversættelse af mange forskellige sprog.