Investering i pantebreve?

Pantebrev som investeringsmulighed

Et pantebrev kan ses som en form for boliglån, hvor du som investor opnår pant i fast ejendom. Låneformen tilbydes personer, der ikke har kunnet leve op til bankernes ansøgningskrav. Ikke fordi de er dårlige betalere, men fordi banker og realkreditinstitutioner har øget restriktionerne for ansøgere. Dette har bevirket at pantebrevslån er blevet en populær låneform.

Låneansøgerne vil typisk være:

  • Selvstændige erhvervsdrivende
  • Nyuddannede førstegangskøbere (der ikke kan fremvise lønsedler for det sidste halve år)
  • Par der ønsker at bosætte sig i udkantsdanmark, (hvor omsætteligheden er lav)

Som investor fastsætter du renteniveauet samt løbetid. Renten vil typisk ligge på 5-9 % og løbetiden spænder mellem 5-25 år, alt efter hvilken investeringsstrategi du vælger.

Hvorfor investere i pantebreve?

Investering i pantebreve er en investeringsform med lav risiko og stabilt afkast. Pantebreve kan ses som et alternativ til ejendomsinvesteringer. Fordelen er, at der hverken følger vedligeholdelsespligt eller udlejningsbesvær med. Værdiudviklingen på pantebreve følger sjældent aktiemarkedet, så ønsker man at reducere sin samlede korrelation med aktiemarkedet er pantebrevsinvestering et fornuftigt alternativ.

Du kan selv afgøre, hvor risikovillig du som pantebrevsinvestor vil være. Dit pantebrevslån muliggør boligkøb og drømme for personer, der er afvist af bankerne. Den rente de skal betale afspejler investorens risiko.

Investeringsstrategier og afkast

Jo større risikovillighed, jo større afkast. Denne regel gælder for aktiemarkedet såvel som med investering i pantebreve. Fastforrentede lån, der udgør langt størstedelen af pantebrevslån, har et højere renteniveau end variabelt forrentede lån. Du bør også overveje, hvilken lånetype du vil prioritere:

Lån i friværdi eller lån til boligkøb?

Lån til friværdi

Fordelen ved at tilbyde pantebrevslån som lån til friværdi, er at du låner penge til folk, der i forvejen har en bolig – det er gode låntagere og husene har fine beliggenheder. Lånebeløb ligger typisk ml. 200.000 – 300.000 kr. og har en kort løbetid (5-15 år). Ulempen ved lån i friværdi er at andre långivere (banker, realkreditinstitutioner) har 1. prioritet. Ved en evt. tvangsauktion vil disses lån prioriteres højest og indfries først.

Lån til boligkøb

Fordelen er her, at lånet har 1. prioritetspant i boligens værdi, hvilket begrænser risikoen for tab ved en evt. tvangsauktion. Til gengæld er lånebeløbet også typisk dobbelt så stort som ved lån til friværdi. De boliger der låned til vil ofte være beliggende i områder med lavere omsættelighed. Løbetiden strækker sig som regel over 15-25 år.