Nyt tag – Så meget koster en tagrenovering eller et helt nyt tag

Nyt tag – Så meget koster en tagrenovering eller et helt nyt tag

Nyttig viden i forbindelse med nyt tag til hus

At få nyt tag til huset kan være fordelagtigt i mange situationer, men tagudskiftning er samtidig også en omfattende og dyr proces. Et nyt tag til huset giver dig muligheden for at forbedre dit hus’ overordnede udseende såvel som pladsforhold, isolering samt mængde af dagslys i boligen. Man skal dog være klar over, at tagudskiftning indebærer en lang række overvejelser, som man bør gøre sig inden projektet påbegyndes. Overvejer du derfor at få nyt tag til dit hus, så kan du i denne artikel finde noget nyttig viden, som kan være godt at tage med i overvejelserne omkring en eventuel tagudskiftning på et hus.

Hvornår bør et tag blive udskiftet?

Taget er faktisk noget af det vigtigste på et hus. Det er den del af huset som udsættes for allerstørst påvirkning fra blandt andet regn, blæst, sol og sne. Hvis man derfor er interesseret i at passe på husets helbred og sundhed, er det bestemt nødvendigt at sørge for at taget er tæt. Har man et utæt tag på sit hus, hvor vand har mulighed for at trænge ind, er man samtidig i fare for at få alvorlige svampeskader og rådskader i både tagkonstruktionen, men også i resten af huset. I tilfælde af at taget er i dårlig stand, kan det desuden være i fare i stormvejr.

I den forbindelse kan der være mange forskellige grunde til, at et tag bør blive udskiftet hurtigst muligt. Tagbelægning holder for eksempel ikke i evig tid, hvorfor det kan blive nødvendigt at udskifte hele taget på sit hus, hvis først den gamle tagbelægning er slidt så meget ned, at den ikke længere er i stand til at blive repareret. Dette kan især gøre det nødvendigt at udskifte taget, da der ellers kan være fare for at taget bliver utæt, hvis det ikke allerede er tilfældet. I andre tilfælde kan man synes at tagbelægningen bare ikke passer godt til husets stil i forhold til udseende og farve, hvorfor der kan være et ønske om at få et nyt tag. I tilfælde hvor man alligevel er i gang med større ombygning af sit hus i form af enten tilbygning eller renovering, er der også ofte mange der vælger at udskifte taget samtidigt, på trods af at det måske ikke engang har nedslidt tagbelægning. Det kan også bare være at taget er dårligt isoleret, og der ingen mulighed for efterisolering her. Her vil et nyt tag være den eneste mulighed for bedre isolering af husets tag.

Helt overordnet set vil der som regel være behov for at udskifte husets tag i forbindelse med at det er blevet nedslidt eller på grund af en kombination af flere forhold, som gør det nødvendigt eller aktuelt at udskifte det nuværende tag.

Derfor kan det være meget nødvendig for nogle, at man får skaffet sig en tagrenovering, og at denne kommer til være lavet meget professionelt. Det er nemlig ikke noget, som altid er super godt at begive sig ud i selv.