Sokkelaffugter: Hvordan er reglerne for niveaufri adgang i 2019?

Reglerne har ændret sig flere gange, men hvordan er de i 2019? Det vil vi komme nærmere ind på i denne artikel

Niveaufri adgang er noget der har været diskuteret frem og tilbage igennem mange år og tilbage i 2014 blev reglerne ændret, så det blev et krav, at der er niveaufri adgang ved alle indgange i nye bygninger, samt til elevatorer og deslige.

Niveaufri adgang går dybest set ud på, at det skal være muligt for alle at komme ind i bygningen uden yderligere hjælp – her tænkes der specielt på gangbesværede og folk i kørestol. Derfor kan man ikke, som i “gamle” dage, operere med en hævet / fritlagt sokkel (man ser det ofte på ældre bygninger, at der er et trin op ved indgangen). Dette giver en problematik, for man ønsker ikke at soklen er begravet i jord, man ønsker at soklen ligger frit tilgængeligt og kan “lufte”, så der ikke kommer fugt og deslige

Den hævede sokkel er egentligt lavet, fordi det er bedre for soklen, at der kan komme luft ind til den.

For at vende tilbage til spørgsmålet om niveaufri adgang, så er hele udfordringen at få luft til soklen, uden at lave et trin op. Det man oftest gør, er at man graver soklen ned og laver en form for “voldgrav” rundt om. Således at der kan komme luft til soklen, men at der ikke er et hul ned. Således placeres en rist over voldgraven og voldgraven fores med et metal “rør” af en slags. Dette kaldes også en sokkelaffugter, det anbefales at den er ca. 30 bred og at der etableres dræn nedenfor. Med det vejr vi har i Danmark, så vil det være en fordel.

For at vende tilbage til spørgsmålet om reglerne for niveaufri adgang så blev de oprindeligt vedtaget på en sådan måde, at der skulle være niveaufri adgang til ALLE nybyggerier. Det vil sige også de almindelige familiehuse. Der der ændrede sig i 2017 var netop ovenstående, almindelige familiehuse. Det der skete var således, at reglerne blev ændret til at familiehuse, som kun huser 1 familie, kan laves uden niveaufri adgang, i oldschool stil.

Således skal store byggerier, dem til kontorer, dem til lejligheder og så videre, stadig være med niveaufri adgang og i den forbindelse – en sokkelaffugter.

Så i korte træk: Hvis der er tale om et byggeri til mere end 1 familie, så skal der være niveaufri adgang. Ved et byggeri af en enfamilies hus, der kan du gøre mere eller mindre som det passer dig. Så længe du lever op til byggeristyrelsens retningslinjer.