Undgå sygefravær

Der er mange udgifter og omkostninger forbundet med at drive en virksomhed, organisation eller dele i den offenlige sektor for den sags skyld. En af de helt store udgifter hvor mange, er sygefravær. Der findes ikke helt præcise tal for det, men det koster hver år mange milliarder for både det offentlige såvel som i det privat erhvervsliv. Virksomhederne får noget refusion for sygefravær, men det svarer ikke til det fulde beløb. Skal man ud og ansatte eller hente vikarer ind, kan det altså ikke undgå at blive en udgift. Jo mere fravær og længere sygdomsperioder, der er tale om, jo større bliver denne udgift.

De store sygefraværssyndere

Sygefravær kan skyldes mange ting. Der er naturligvis de helt almindelige syndere som børns førstesygedag og helt almindelige sygdom. Vi kan trods alt alle blive ramt af influenza. Disse er det svært at gardere sig mod, men det er da heller ikke her, at de største udgifter ligger. De store udgifter er forbundet med længerevarende sygefravær. Her er det især problemer med ryg og nakke der er de fysiske årsager til sygemeldinger. De psykiske skyldes ofte stress, der en af de største syndere, når det kommer til langtidssygemeldinger. Det helt store problem med eksempelvis stress, er at perioden man er sygemeldt ofte er flere måneder efterfulgt en af periode på nedsat tid.

Forebyggelse er billigere

Det er helt almindelig sund fornuft, at det er økonomisk godt for virksomheder såvel som det offenlige jo lavere sygefraværet er. En anden ting man med ret stor sikkerhed ved, er at det er billigere at forebygge end det er at behandle. Sådan er det jo generelt med sundhed.

Når det kommer til at forebygge de fysiske lidelser, er det ofte rammerne og arbejdsmiljøet, der spiller en stor rolle. Er det muligt for den ansatte at stå op, er der hæve sænkeborde, er det gode kontorstole, dette er alt sammen noget der kan være med til at forebygge problemer. Meget er dog også op til den enkelte ansatte. For man kan godt tage hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke.

Når det kommer til forebyggelse af eksempelvis stress, er forebyggelse også helt essentielt, og her spiller det psykiske arbejdsmiljø en kæmpe rolle. For hvis man ikke trives, er sandsynligheden for at udvikle stress mange gange højere, end hvis man gør. Psykisk arbejdsmiljø er en svær størrelse, og langt mere kompleks end det fysiske.

Langt hen ad vejen handler det dog om, at man hører og ser den ansatte og dennes behov. Gør man dette som virksomhed og leder, er der en god sandsynlighed for at man kan komme problemer i forkøbet.