3 årsager til dårligt arbejdsmiljø

Arbejder du under et dårligt arbejdsmiljø? Hvis du oplever et dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads, så kan det skyldes flere ting. Et dårligt arbejdsmiljø har især muliged for at vokse frem med en inkompetent leder til at varetage den faglige og sociale ledelse på arbejdspladsen, men det kan også bunde i, at du ikke selv er god nok til at passe på dig selv i den jobmæssige hverdag.

Her får du 3 typiske eksempler på årsager til dårligt arbejdsmiljø

1: Du er stresset

Den mest typiske årsag til et dårligt arbejdsmiljø handler om stress. Hvis du arbejder under nogle præmisser, hvor de forventninger og krav der er til dine præstationer ikke harmonerer med dine realistiske muligheder og tidsmæssige rammer, så kommer du hurtigt til at blive ramt af stress. Stress på arbejdspladsen kan du arbejde med, hvis du får konkrete redskaber til at sige fra og være med til at definere rammerne for dit arbejde.

2: Mobning på arbejdspladsen

En anden meget klassisk årsag til et dårligt arbejdsmiljø er mobning på arbejdspladsen. Mobning vil sige at du bliver talt til på en ubehagelig eller uværdig måde – eller at du bliver helt overset i kommunikationen og den almindelige interaktion med kollegaerne. Mobning på arbejdspladsen kan især give dårligt arbejdsiljø fordi det kan være uhåndgribeligt og svært at italesætte, hvis ikke man har øvelsen i det. Hvis du oplever mobning på arbejdspladsen, så kan det være en idé for dig at prøve coaching, hvor du får jordnær og brugbar inspiration til at sige fra over for ubehagelige bemærkninger og kommunikation.

3: Manglende meningsfuldhed

En tredje meget almindelig årsag til at der opstår dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads, er at du ser problemer alle vegne, fordi du arbejder et sted, du i virkeligheden ikke selv føler mening i at være. Hvis du har det sådan, så kan din egen iboende utilfredshed gøre det svært for dig at bakke op om projekterne på din arbejdsplads og at se noget positivt i de aktiviteter, der foregår omkring dig. Hvis det er noget du oplever, så er det på tide at du tager hul på en seriøs og dybdegående overvejelse i dig selv, hvor du spørger dig selv helt ærligt, hvad du egentlig vil med dit arbejdsliv, og hvad der forhindrer dig i at komme derhen lige nu. Hvis det er svært for dig at handle på dine drømme, kan du få hjælp til at arbejde med dine konkrete personlige forhindringer ved at kontakte en dygtig coach i København.

Du kan godt finde et arbejde med et behageligt arbejdsmiljø

Hvis du har et job med dårligt arbejdsmiljø, så kan det præge dit nuværende syn på dine jobmuligheder i fremtiden. Du kan måske føle, at der slet ikke er nogen muligheder for dig, og at de dårlige chefer lurer over alt. Er det sådan du tænker, skal du vide, at dine muligheder for at få et jo med et godt arbejdsmiljø i meget høj grad afhænger af din egen evne og lyst til at passe på dig selv og række aktivt ud efter de muligheder, du ønsker at udnytte.