Boligadvokat

Det er få gange, at man som privatperson er nødsaget til at kontakte en advokat. Det er ikke altid nødvendigt, men mange gange er det absolut anbefalelsesværdigt. Én af disse tilfælde er når du køber fast ejendom. Boligadvokaten sikrer dig her, at du får et retvisende billede af den ejendom du ønsker at købe, og sørger derved for, at du ikke efter handlen står i en uheldig situation. Alt for mange gange overses fejl og mangler i tilstandsrapporten og salgsopstillingen, eller betydningsfulde punkter i servitutter eller lokal- og kommuneplaner. Disse forseelser kan have afgørende betydning for din økonomiske situation eller for brugsretten af din nyerhvervede ejendom. Derfor anbefales det altid, at du sørge for at indsætte både advokat- og bankforbehold i købsaftalen, og henvender dig til en certificeret boligadvokat, der kan hjælpe dig til en sikker og effektiv bolighandel.

Advokatforbeholdet er en klausul der indsættes i købsaftalen på din eller advokatens anmodning. Forbeholdet betyder, at selvom du underskriver købsaftalen er den ikke bindende før end, at din advokat har accepteret handlen. Skulle der vise sig at være noget i advokatens gennemgang som har så stor betydning, at du ikke er interesseret i ejendommen alligevel, kan handlen uden omkostninger annulleres. Dette står i modsætning til at gøre brug af den lovskrevne fortrydelsesret, hvor du ved brug heraf, betaler 1 procent af købesummen i godtgørelse til sælger.

 

Ejerpantebreve og pantebreve

Rigtig mange stiller spørgsmål til pantebrev og ejerpantebreve. Pantebrevet er en sikkerhed som stilles for långiver, også kaldet kreditor, som tinglyses på ejendommen. Pantebrevet sikrer, at hvis låntager, også kalder debitor, ikke betaler afdrag og renter som aftalt, at kreditor kan gøre indsigelser i ejendommen og begære at denne bliver sat på tvangsauktion, som et sidste forsøg på at få deres penge tilbage. Er der flere pantebreve tinglyst på ejendommen vil de forskellige kreditorer blive tilbagebetalt i en prioriteret rækkefølge, efter hvornår pantebrevet er blevet tinglyst. Staten opkræver en afgift på kr. 1660,- + 1,5 procent af det beløb der stilles sikkerhed for, altså lånet – som også omtales som rammen på pantebrevet.

I mange tilfælde kan man vælge at få udarbejdet et ejerpantebrev. Ejerpantebrevet fungerer på samme måde som det almindelige pantebrev, med den forskel, at man kan genbruge rammen på ejerpantebrevet. Principielt har man som kreditor pant i selve ejerpantebrevet og refereres til som underpanthaver. Er lånet tilbagebetalt kan man uden omkostninger udskifte underpanthaveren. Fordelen ved ejerpantebrevet er, at man ikke skal betale tinglysningsafgift til staten, hvis man vælger at genbruge ejerpantebrevet. Ulempen ved ejerpantebrevet er, at man risikerer at miskommunikation medfører at ejerpantebrevets ramme brydes, og kreditor derved mister sikkerheden for tilbagebetaling af lånet.