Dagpenge under barsel

Er du gravid, og skal du på barsel, er der nogle regler, du bør kende, dels for at du ikke kommer i klemme og mister penge undervejs, og dels for at du kan nyde din barsel med baby, uden at skulle bekymre dig om hvordan du skal forholde dig i forhold til dagpenge under barsel.

Kvinders rettigheder ved barsel

Som mor har du ret til 4 ugers fravær før fødslen og 14 ugers barsel efter fødslen. Er der komplikationer forud for fødslen gælder selvfølgelig andre regler end 4 uger. I så fald vil du skulle sygemeldes frem til fire uger før fødslen, hvor du går over på barsel. De 14 ugers barsel dækker over 2+12 uger. Det vurderes at du har brug for 2 uger til at komme dig efter fødslen. Herefter kan du vælge at starte på arbejde. Gør du det, bortfalder de 12 uger. Gør du det ikke holder du bare de i alt 14 ugers barsel du har ret til, efter fødslen.

Mænds rettigheder ved barsel

Er du far, har du ret til to ugers fædreorlov efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ligger de to uger umiddelbart efter fødslen, men efter aftale med arbejdsgiver, kan de to uger afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

Forældre orlov

Ud over disse 20 uger har I, også selvom de 12 ugers barsel er bortfaldet, ret til 32 ugers forældreorlov, som I frit kan fordele mellem Jer, og hvor I har ret til dagpenge. Disse 32 uger kan afholdes frit. I kan afholde nogle uger i forlængelse af barsels- og fædreorlov og gemme resten af ugerne til senere. Samtlige 32 uger skal blot være brugt inden barnet fylder 9 år. Vælger I at gemme uger, bortfalder retten til at forlænge barslen.
De 32 ugers forældreorlov med dagpenge kan nemlig forlænges med 8 eller 14 uger. Her har I ikke ret til dagpenge, blot til at holde fri. I kan dog ringe til Udbetaling Danmark og bede dem fordele de 32 ugers dagpenge over det samlede antal uger, I vælger at afholde forældreorloven. Vælger I at benytte Jer af muligheden for at forlænge, bortfalder muligheden for at udskyde uger til senere i barnets liv.

Løn under barsel

Nogle virksomheder giver løn under barsel. Det betyder ikke, at du får både løn og barselsdagpenge. Så får du blot løn, mens din arbejdsgiver modtager dine dagpenge i refusion.
Er du i tvivl, kan du altid ringe og spørge din A-kasse, da reglerne godt kan variere lidt afhængigt af hvilken A-kasse du er tilknyttet og hvilken branche du er i.