Financiering af nybyggeri

Nybyggeri

Lån til nybyggeri: Bortset fra lån til ejerskifte og konvertering, vil man ofte have behov for realkreditfinansiering i forbindelse med ny-, om- eller tilbygning af sin ejendom.

Byggelån

Det kan gøres på flere måder i samarbejde med en boligadvokat. Man kan gennemføre et nybyggeri og trække omkostningerne på et byggelån i banken gennem byggeperioden og så realkreditfinansiere byggeriet, når det er færdigt. I denne situation løber der naturligvis rente på byggelånet i byggeperioden. Dermed stiger lånebehovet, når byggeriet er færdigt. Man kender heller ikke kurs og renteniveau, når et nybyggeri er færdigt. Det kan naturligvis være problematisk at beslutte at bygge på et budget, som er beregnet på 6 procents rente på den endelige realkreditfinansiering. Senere opdager man så, at renten er steget til 9 procent, når man er færdig. Naturligvis kan man altid indgå kurssikring i løbet af byggeperioden. Det kan dog være ganske dyrt, specielt hvis der er tale om en længere byggeperiode. Det er f.eks. ofte tilfældet ved selv- eller medbyggeprojekter.

Forhåndslån

Man kan også vælge at få realkreditlånet udbetalt straks og indsætte provenuet på en spærret byggekonto, hvorfra man så betaler byggeomkostningerne i byggeperioden. Dette kaldes et forhåndslån. Fordelen ved forhåndslån er, at man kender og kan fastlåse rente og vilkår for realkreditlånet med det samme. Til gengæld skal man også begynde at betale terminsydelser på lånet. Det betyder, at man risikerer at komme til at betale husleje, før man har noget at bo i, hvis byggeperioden er meget over tre måneder. Samtidig kræver reglerne om forhåndslån, at man i byggeperioden skal stille en bankgaranti over for realkreditinstituttet. Det skal man for at et nybyggeri færdiggøres som planlagt, og det kræver banken naturligvis betaling for.

Om byggelån eller forhåndslån er den rigtige løsning, afhænger af en nøjagtig gennemregning og vurdering af den konkrete situation.  Tal eventuelt med en boligadvokat om det. Lånegrænsen er som ved ejerskifte 80 procent for ejerboliger og 60 procent for fritidshuse. Har man ikke resten kontant, kan banken som regel hjælpe. Start med at gå i banken og få hele projektet regnet igennem, så det rent økonomiske er på plads, inden man går i gang. For forhåndslån gælder særlige regler om, at byggeriet skal være sat i gang, senest seks måneder efter at lånet er udbetalt. Ligeledes skal det være afsluttet inden for to år.

Tillægslån

Den sidste lånemulighed i realkreditten er almindelige tillægslån. De kan optræde som rene tillægslån. De kan også optræde som tillæg til en konvertering, hvor man optager et nyt lån, som er større end det, der er nødvendigt for at indfri det gamle lån. Tillægslån kan også optages op til lånegrænsen på 80 procent for ejerboliger og op til 60 procent i fritidshuse. Lånet kan anvendes til et hvilket som helst formål. lndfrielse af anden gæld, køb af ny bil, båd, campingvogn eller måske noget helt andet, som ferierejser eller forbrug. Endvidere kan det overvejes at optage tillægslån til brug som indskud på f.eks. en ratepensionsordning. Det sidstnævnte kræver en nøjere gennemregning, for at det kan afgøres, om det er en god ide eller ej.