Firma Event

Mange virksomheder afholder efterhånden et firma event med forskellige workshops for at sætte et anderledes og effektfuld fagligt fokus på bestemte emner. En workshop forstås i virksomhedssammenhæng som en projektorienteret arbejdsmetode, hvor en gruppe samles over et kortere tidsrum på nogen timer for at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. Et eksempel på dette er, hvis virksomheden i forbindelse med lancering af ny vision eller virksomhedsstrategi holder en virksomhedsdag, hvor medarbejderne deltager i workshops med bestemte emner, såsom hvordan man garanterer at virksomhedens værdier bliver en integreret del af medarbejdernes arbejdsmønstre, referenceramme og egenforståelse.

Hvis man ønsker at arbejde kreativt er det en fordel at vælge et anderledes lokale. For dem, der arbejder med kommunikation og salg, er der en god fidus i, at vælge et lydstudie, hvor der er faciliteter til at optage lyd. Der kan workshoppen bestå af to dele. En teoretisk del, hvor man kan forsøge at sætte ord på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og en praktisk del, hvor man kan optage hinanden. Det kan være en kæmpe fordel at høre en optagelse af sin egen kommunikative indsats. Og mange oplever en faglig gevinst i at firmaet afsætter ressourcer løbende til at evaluere og forbedre den enkelte medarbejder-profil. Det kan bidrage til udviklingen af medarbejderstaben, og påvirke virksomhedens evne til at fastholde kvalificeret arbejdskraft i en positiv retning.

Uden feedback  og evaluering kan den enkelte medarbejder ikke forventes at være bevidst om hvor meget, de egentlig kan forbedre sig kommunikativt. Vi oplever, at  skabes der rum til forbedring af kommunikationen,  og bliver et team mødt af en engageret medarbejder, der evner at inspirere, så vil langt de fleste tage godt imod tiltaget, og derfor kan en workshop med det rette udstyr være et værdiskabende event for firmaet.

Det kan også lade sig gøre at indrette arbejdspladsen til samme formål, hvis man kan finde en leverandør med mobilt optageudstyr, der kan komme ud og hjælpe med facilitering af firmaets event. Firmaets event behøver ikke vare mere end et par timer, det er god  tid til fordybelse og refleksion om et valgt emne. Når det er en kreativ proces er der også en grænse for, hvor lang tid man kan være i gang og forvente at folk kan rumme al informationen. Derfor er et event som udgangspunkt bedst, når det varer et par timer af gangen og gentages med jævne mellrum. Alt i alt, er der mange grunde til at inkorporere et workshop-orienteret event i sin ledelsesstrategi, og ikke så mange grunde til at lade være. Det kan ikke betale sig.

Se mere på: Event