Forsikre din butik med varesikring

Forsikring af ens butik er afgørende for, om man kan køre en sund og fornuftig forretning. En virksomhed investerer store pengesummer og ressourcer i sin forretning, og som ansvarlig eller ejer af virksomheden er det vigtigt, at man tager sine forhåndsregler, og får sikret sine værdier via den mest optimale varesikring.

Sikring af butikken er ikke bare effektiv mod at mindske svind. Den har også en præventiv effekt, og varesikring er ikke blevet en mindre vigtig del af butikkers hverdag. Mange butikker kører nemlig med koncepter, hvor kunderne betjener sig selv, hvilket har gjort det nemmere for butikstyve at stjæle.

Hvordan virker vareforsikring?

En vareforsikring er en alarmdetektering ved butiks- eller kasseudgange. Ved brug af et varesikringssystem bruges der små elektroniske brikker eller etiketter, som man har monteret på varerne i butikken. Alternativt kan varerne også kildemærkes – hvilket vil ske hos producenterne under fremstilling. De monterede etiketter eller brikker bliver enten deaktiveret eller fjernet, når de købes.

Hvis det skulle ske at en kunde forsøgte at fjerne etikken eller brikken, så ville en alarm blive aktiveret, og dermed advare personalet. Alarmen vil ligeledes blive aktiveret, hvis en kunde tager en vare med monteret brik eller etiket med sig ud af butiksområdet.

Typer af forsikring

Der findes efterhånden et bredt sortiment af elektroniske systemer til varesikring, der alle sammen varierer i kompleksitet. Dog er de fleste varesikringssystemer baseret omkring 3 hovedelementer: en sensor, en brik/etiket og en deaktivator.

Således bliver brikken eller etiketten sat på varen, hvorefter den kun kan fjernes af en medarbejder. Hvis en person prøver at forlade butikken med varen uden systemet er deaktiveret, vil en alarm typisk lyde ved døren.
Typer af forsikringer:

  •       Elektromagnetisk varesikring

Denne type varesikring er meget ofte standard i detailbutikker, biblioteker og supermarkeder. Her er der en magnetisk jernholdning, der står på jorden, som folk skal passere. Hvis noget bliver fjernet ulovligt lyder alarmen. Denne type er relativ billig.

  •       Akustisk-magnetisk varesikring

Denne teknologi kom på markedet tilbage i 1989. Den har traditionelt set været dyr i drift. Det har dog ændret sig med årene efter de er blevet mere udbredt. Dette system er baseret på en lille brik, der bliver påsat varen. Brikkerne bliver tilknyttet en scanner, der udsender elektromagnetiske impulser.

  •       Varesikring med radiofrekvens

Denne type er en af de mest udbredte varesikringssystemer. Den fungerer på den måde, at systemet anvendes til at lagre og hente data ved hjælp af små enheder, kaldet RFID-brikker. Sådan en brik kan bygges ind eller monteres på et produkt. RFID-brikkerne indeholder antenner, hvilket gør det muligt for dem at modtage og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender.

  •       Microwave varesikring

Microwave-systemet er skruet sådan sammen, at to antenner er placeret ved udgangen af en butik, og hvilke udsender en lav frekvens og et microwave-felt. På alle varer vil der blive monteret en brik, der modtager en kombination af signaler fra begge antenner.

Hvis en kunde prøver at forlade butikken uden at have betalt for varen, vil det modulerede signal udløse alarmen. Denne type er klart den dyreste, men også den sværeste at omgå.

Finansiering af vareforsikring

Det er dog ikke altid helt billigt at få installeret et stort og omfattende system til at sikre ens butik, medmindre man er et stort foretagende med en solid omsætning. Derfor bliver nogle mindre og mellemstore virksomheder nødt til at tage et lån, hvis de skal have det helt rigtige system til dem. Det er ikke sådan lige at finde det mest optimale lån i en specifik situation, men det kan du få nærmere rådgivning om her.