Hvad er en fagforening?

En fagforening er traditionelt set en sammenslutning af lønmodtagere indenfor enten samme erhverv eller fag. I nyere tid består fagforeninger også af selvstændige og nogle fagforeninger har medlemmer på tværs af fag og erhverv. Fagforeningen varetager medlemmernes interesser, der blandt andet handler om medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Det gør fagforeningen ved at forhandle og indgå kollektive  overenskomstaftaler med arbejdsgiverparten. Det kan både ske ved at lave aftaler med den enkelte virksomhed og ved at lave aftaler med en arbejdsgiverforening. Men er det alt, hvad fagforeningen gør?

Fagforeningens 4 primære arbejdsområder

 1. Fagforeningen repræsenterer medlemmerne, når der aftales kollektive overenskomster med arbejdsgiverparten.
 2. Fagforeningen skal yde bistand og rådgivning til medlemmerne i forbindelse med brud på de kollektive overenskomster eller lovgivningen i Danmark.
 3. Fagforeningen varetager medlemmernes interesser i forhold til uddannelse.
 4. Fagforeningen prøver desuden at få politisk indflydelse både i Folketinget og den generelle offentlighed.

Hvad er en gul fagforening?

En gul fagforening adskiller sig en smule fra den traditionelle fagforening, idet at:

 • De gule fagforeninger står uden for de traditionelle hovedorganisationer som FTF, LO og AC.
 • De anerkender ikke de grundlæggende interessekonflikter, der er mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.
 • De aftaler stort set ikke overenskomster.
 • De har som regel ikke tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne.
 • De anerkender ikke retten til at strejke.
 • De er politisk uafhængige.
 • Medlemmerne i den gule fagforening er ikke nødvendigvis fra ét fag eller ét erhverv, men har medlemmer på tværs af erhverv og fag.
 • De er som regel billigere end de traditionelle fagforeninger.

Et eksempel på en gul fagforening kunne være Kristelig Fagforening, som også bliver kaldt for Krifa. Krifa arbejder ud fra et kristens synspunkt, fremfor et fagligt eller erhvervsmæssigt standpunkt.

Hvad er forskellen mellem et fagforbund og en fagforening?

Fagforbundet kæmper ligeledes for at forbedre lønmodtagernes arbejds- og lønvilkår, men det er fagforbundene, der er hovedorganisationerne til de mindre fagforeninger. Fagforeningerne udgør derfor underafdelinger til fagforbundene.

Fagforening til studerende

Der er ikke én fagforening til studerende, men der vil være en fagforening, som henvender sig til dit fag. Selvom du ikke har et arbejde, kan det give mening at være medlem af en fagforening som studerende, fordi:

 • Fagforeningen tilbyder som regel en billig studiepris.
 • Fagforeningen afholder kurser specielt henvendt til studerende. Derved kan du forbedre dine kompetencer og forhøje chancen for et studierelevant arbejde.
 • Du kan som regel få nogle meget billige forsikringer igennem fagforeningen.
 • Fagforeningen kan læse dit CV og nogle af dine ansøgninger igennem og give input til forbedringer.

Der kan være mange gode grunde til at være medlem af en fagforening. Du bør derfor finde den fagforening, der henvender sig til dit fag og læse, hvad de kan tilbyde dig.