Konjunktur og business cycles

Illustration af den overliggende konjunkturcykel. Kilde: Financo.dk

Denne artikel er skrevet af Financo.dk – dit nyhedsmedie indenfor finans, investering, aktiehandel og kapitalmarkedet.

Indledene ord om konjunktur

Markedsøkonomier bevæger sig i svingninger eller cykler, som betegnes med termen konjunkturer (på engelsk: business cycles). De tidspunkter hvor økonomien vækster benævnes med begrebet højkonjunktur og omvendt, de tidspunkter hvor økonomien oplever en negativ vækst benævnes lavkonjunktur. Mange studier og økonomer argumenterer for at disse svingninger mellem lav- og højkonjunktur i økonomien opstår uregelmæssigt, men der er alligevel en vis form for regelmæssighed i de større svingninger, en såkaldt rytme.

Forskere har gennem de seneste 100 år fundet frem til, at de større finansielle kriser opstår med mellem 18 og 22 års mellemrum og at denne rytme er uundgåelig. Økonomien har altså behov for at det henholdsvis op og ned. Udsvingene og selve skiftet fra høj-til-lav konjunktur og omvendt, sker dog ofte på baggrund af noget uforudsigeligt og verdensomspændende. I 2020 fik vi f.eks. et krak i kapitalmarkedscyklussen, da der opstod en global sundhedsmæssig krise. I samme stil var det i 2008 den store mængde af subprime lån, der udløste finanskrisen. Artiklen vil senere komme med konkrete eksempler på tidligere kriser og brud af konjunkturen og business cycle.

Hvorfor skal jeg som investor vide noget om konjunktur og business cycle?

Som investor er det en god idé (for ikke at sige strengt nødvendigt), at have et basalt kendskab til hvordan business cyclen/konjunkturen ser ud, og en fornemmelse af hvad stadie som cyklen netop er på nu, inden der sættes penge i finansielle aktiver, om det er aktier, råvarer, valuta eller optioner. Finanskriser og større kapitalmarkedsudsving kan ofte forudsiges indenfor intervaller af 2 til 4 år, og det er bestemt ikke ligegyldigt, om du køber dine aktier lige før en finansiel krise, og taber 40-50%, eller om du køber lige efter en krise og sparer de 40-50% i stedet. Financo vil derfor i denne artikel forsøge at give dig nogle helt basale redskaber, til først og fremmest at forstå hvad konjunktur og business cycles er, og dernæst hvordan du udnytter det i din langsigtede investering.

Bringer finansielle kriser kun dårligdom?

Hvis du havde spurgt den østrigske økonom, Josef Schumpeter, så vil svaret være nej. Han har i sin forskning påpeget, hvordan finansielle krisetider skaber muligheder for de ny-opstartede vækstkometer. Det er netop her du som investor skal være opmærksom, for det er her du kan tjene dine helt store afkast på aktier. Schumpeters teori går hovedsageligt på, at disse finansielle kriser knækker de store og forældede virksomheder, hvorfor der bliver en åben plads på det pågældende marked. Det er netop i dette øjeblik, at de små, nye og innovative virksomheder vinder frem. Hvis du som investor på forhånd har lokaliseret en af disse vækstkometer, før den finansielle krise indtræffer, vil du stå utrolig stærkt på den anden side af krisen. Desuden lærer de økonomiske krise tider virksomhederne at være påpasselig, blive bedre til at styre deres omkostninger og generelt optimere.

Læs resten af artiklen om konjunktur og business cycles her her…

Eksemepel på kris: 2020 – COVID-19 / Corona krakket

Den 20. februar 2020, startede et af historiens mest brutale krak (30-40% aktiekursfald på få dage), lige pånær den store depression i 1930’erne. Markedet havde steget næsten uafbrudt siden 2009, og intet mindre end 391% målt på US500 indekset, kun rystet af lidt uroligheder i markedet i 2018. Dermed var der gået over 10 år siden sidste krak i kapitalmarkedet og faktoren, som endte med at udløse krakket, skulle vise sig at være en sundhedskrise, nemlig COVID-19. Faldet var brat og hurtigt og det samme var genoprettelsen i markedet. Men mon krakket og krisen er ovre? Det ved vi endnu ikke