Privatskole – hvorfor?

Privatskolerne tiltrækkere flere og flere – hvorfor?

Forskning viser at, flere og flere forældre trækker deres børn ud af  den almene skole, for at placere dem i friskoler eller privatskoler. Der er tale om hvert sjette barn, hvilket er blevet flyttet fra den almindelige folkeskole til en privatskole. Forskere fortæller at der er tale om en stigning på 38% – men hvordan kan det være? Hvad er det der er så særligt ved privatskolerne. Neden for lister vi nogle bud på hvorfor privatskoler er blevet så tiltrækkende og populære, og hvorfor folkeskolerne daler i popularitet.

Forældre søger profil: Særlig profilering

Det første bud er, at forældrene søger noget specialet og noget særligt. Dette tegner nemlig et billede af dem. Der er tale om forældre der gerne vil profilerer personlige karakteristika, forældre der gerne vil have at deres børn afspejler deres overbevisninger. Både friskoler og privatskoler signalerer et overskud hos forældrene, og hvilke forældre vil ikke have et økonomisk overskud – altså kunne betale for deres børns skolegang. Derudover kan vi godt lide dét der er ud over det almindelige, det er sådan vi skiller os ud.

Forældre vil gerne have at deres børn i udskolingen får et bogligt løft

Det andet bud er bebygget på  de ambitiøse forældre! hvilket jo er kanon godt. Tredje bud handler om ambitiøse forældre. I syvende klasse begynder det at gå seriøst til. Forældrene vil meget gerne at deres børn kommer i gymnasiet. Derfor sendes mange børn i privatskole og i disse klasse. Udskolingen er dét sted hvor barnet får sin sidste skoling før gymnasiet eller andre skoler. Her bliver barnet vurderet faglig parat. Mange forældre ser gerne at det er i udskolingen der sker noget fagligt. Dette er en væsentlig grund til at mange børn flyttes fra folke- til privat – eller friskole i udskolingen: et fagligt løft er derfor det vi sigter efter når vi i udskolingen flytter vores børn.

Vi flytter fra de socialt udsatte

Det sidste bud lyder på at vi flygter fra socialt udsatte. Forældre sender ikke deres børn til skoler i socialt belastede områder, og lader ikke deres børn på i klasse hvor der er mange socialt udsatte børn. Dette øger mulighederne for kriminalitet, dårlig indlæring og vanskelige klassekammarater der vil forringe kvaliteten af undervisningen. Dette ender i en form for polarisering, hvor skolerne mister deres diversitet, og hvor der sker en segmentopdeling. Dette skoleskift ender ofte ud i, at forældrene vælger en friskole eller privatskole, og på denne måde bliver folkeskolen “tømt” for elever.