Flere sanktioner og et pole mesterskab i Formel 1 2014

Næste år ændres staffen for forseelser på flere området. For det kan kan straf med antal grid positioner overføres fra et løb til et helt andet løb. For det andet bliver der indført et anderledes pointsystem.

Det nye pointsystem kommer til at fungere sådan, at hvis en Formel 1 kører indenfor en periode på 12 måneder modtager 12 straf-point bliver man udelukket fra et løb. En 12 måneders periode skal forståes, som at pointene kan blive overført mellem sæsoner. Det skulle gerne medføre, at kørerne opfører sig bedre på banen.

Det skal dog nævnes, at der skal mere end en forseelse til for, at nå 12 point. Tanken er, at ramme de kørere der har for vane at lave forseelser. Hvordan det vil fungere i praksis bliver spændende at følge.

Der er nye regler omkring de sanktioner, som koster startplaceringer på gridden. Der har gentagende gange været eksempler på, at kørere har kvalificeret sig så tilstrækkeligt langt tilbage på gridden, så de ikke kunne rykkes eksempelvis 8 startpladser tilbage. Hvis det sker igen i næste sæson vil de resterende pladser effektueres i det næstkommende løb. Så hvis en kører får en straf på 8 pladser, men kun kan rykke 4 tilbage grundet hans kvalifikation, så rykker han også 4 pladser tilbage til det næste løb på Formel 1 Kalenderen.

Straffen for usikker udkørsel af pitten er også blevet strammet. Der kan nu gives straf på 10 startplaceringer – og hvis forseelsen sker under race kan denne straf blive suppleret med en yderligere tidsstraf i under selve løbet.

Slutteligt er der også kommet nye regler omkring motorer. Motorerne er blevet kategoriseret i 6 enheder. Hver enhed må udskiftes 5 gange gennem en sæson. Skiftes der flere end 5 gange koster det 10 startplaceringer første gang dette sker – de eventuelle efterfølgende gange dog kun 5 startplaceringer! Skiftes hele motoren som én enhed skal man starte fra pitten til næste løb – altså en stor straf. Det er også besluttet, at gearkassen nu skal holde i 6 løb før denne udskiftes.

Se meget mere om disse regler og andet nyt om Formel 1 her.