Forladte steder i Danmark og resten af verden

Jeg rejser rundt i verden for at fotografere de steder som vi forlader.
Steder der tidligere har rummet liv, og inventar der engang var meningsfuldt for de mennesker der har boet, eller arbejdet der.

https://www.facebook.com/hauptproduction/photos/a.949575411915158/1306014676271228/?type=3

Følelsen af et levet liv

At udforske og dokumentere disse forladte steder, har altid fascineret mig, og jeg bliver drevet af mystikken og det smukke forfald der ofte er at finde disse steder.
Hvert et sted er unikt, og står tilbage med deres helt egen historie at fortælle.

Et besøg på et forladt sted, kan føles som komme ind i en tidslomme, og opleve en helt anden tid. Det giver mulighed for at opleve et andet liv, og en anden kultur end den jeg selv kommer fra.

Jeg ville ønske en del af disse steder, måtte få sig et andet liv, end den nedrivning de fleste står overfor. De bedste fotografier opstår steder, som jeg ikke har turde drømme om var muligt at finde.

Forladte steder opstår desværre sjældent af en lykkelig historie, og oftest er baggrunden konkurs, død, eller familiestridigheder, derfor er det vigtigst at have en høj grad af respekt for stederne, og dem der engang har haft dem kært. Derfor er det for mig af største vigtighed, at jeg ikke efterlader mig et eneste spor efter mit besøg. Desværre ses det ofte at stederne bliver vandaliseret eller tømt for værdier, og derfor skal stederne behandles med stor diskretion.

Jeg skriver derfor aldrig hvor stederne er, med mindre de igen er taget i brug, eller revet ned.

https://www.facebook.com/hauptproduction/photos/a.949575411915158/1257656714440358/?type=3

Forladte steder printet som fotokunst

www.henrikhaupt.dk/forladte-steder kan du se billeder fra mine rejser, og blive fascineret af det der sker når naturen tager det tilbage vi har lånt.
Jeg sælger printet fotokunst i min webshop, printet på de bedste materialer, og altid som limited edition. Du kan se udvalget her: www.henrikhaupt.dk/fotokunst