Gode fiduser i tilfælde af du søger danske fonde

Hvis du er leder i en forening, så kender du sikkert det med at man tit står og trænger til penge til indkøb af noget apparatur, afvikling af enkelte aktiviteter eller øvrige vigtige ting.

Det er ofte et hårdt job at finde alle disse skejser til foreningen. Det kan gøres ved at falbyde forskellige ting, gennemføre enkelte arrangementer eller ved at søge danske fonde.
Men hvordan søger I fonde, og hvordan får I triumf med at ansøge fonde eller legater? Når man har forsøgt at ansøge fonde og legater, oplever du helt sikkert tit at du får rigtig mange negative svar? Men her kan man gøre forskellige ting for at øge dine chancer for at få succes. Læs herunder og modtag 2 fine anvisninger til hvordan du allerbedst søger danske fonde.

Brug de korrekte fonde

Du kan nedbringe den tid du bruger, rigtig meget, ved at finde frem til de korrekte fonde. De rigtige fonde er dem der støtter aktiviteter som stemmer overens med jeres forenings arrangement.
Utallige danske fonde får tilsendt en hel byge af fondsansøgninger som de øjeblikkeligt kan takke nej til, da de ikke lever op til vedtægterne for fonden. Overskydende sidder de så med enkelte anmodninger som de nu kan tage fat på.
Så du bør kigge på fondens vedtægter indgående igennem og evaluere dybtgående om det ønske du skal søge til, passer ind. Svarer den ikke til, så spar dig for at bruge din og fondens arbejde på at tilsende en anmodning til fonden.

Hold forespørgsel kort og præcis

Adskillige fonde får en koloenorm høj stak af anmodninger. Der er rigtig meget materiale der skal læses igennem og det stjæler enormt meget tid. Er din anmodning utrolig lang og for ukonkret, så skrues der op for risikoen for at jeres anmodning bliver puttet hen i stablen ”læses siden hen”. Herfra er det slet ikke sikkert at den nogensinde bliver gennemgået, andet end for at finde navnet hvortil forkastelsen skal fremsendes.
Enhver ansøgning til en fond bør kunne holdes nede på 1 side A4. På samme måde som i de udsendelser hvor initiativtagere på meget kort tid skal berette overfor investorer hvorfor de skal skyde kontanter i sin firma. Ligeså klart bør I fortælle grunden til at fonden du søger skal donere jer de midler som I anmoder om.
Er der så forskellige krav til oplysninger der skal med i forespørgslen f.eks. historie eller anden viden, så skal det komme med som en vedhæftning, som de kan granske bagefter at fonden er blevet interesseret i jeres ansøgning via den ene side.

For yderligere information, kan jeg anbefale at se på Fundraising Medias profil på Vimeo her.

Du må have god succes med din fundraising.