Hvad er høretabs apparater og hvordan fungerer de?

Indtil nu har folk der lider af høretab været uden hjælp. Høreapparatet er en forholdvis ny teknologi. Inden høreapparaternes tid var mænd og kvinder bare nødt til at give slip på hørelsen. De blev vant til at leve  i en fuldstændig lysløs tilværelse. Nu, ved hjælp af videnskaben kan folk blive behandlet og genvinde hørelsen. Høreapparatet gør dette ved brugen af smart teknologi der ikke er større end en golfbold.

Lad os nu kigge på hvordan et høreapparat arbejder. Et høreapparat er et elektrisk instrument der forstærker lyd. Ved at forstærke lydbølger kan brugeren opfatte lyd, som vedkommende ikke normalt ville kunne høre. Høreapparatet skærper de omgivende lydbølger, men der er dog mere til dette. Høreapparatet eliminerer også baggrunds støj, så benytteren kun skal fokusere på de vigtigste lyde og stemmer.

Det digitale høreapparat indeholder følgende dele. Hvert høreapparat har en mikrofon. Mikrofonen henter lyde fra omgivelserne og ændrer dem til elekroniske input. Derefter er der forstærkeren, hvis funktion er at øge kraften i de elektriske signaler. så er der modtageren, hvis formål er at ændre det elektriske input til normal lyd. Modtageren er peget mod bærerens øre. Nu kommer vi til batteriet, som er påkrævet for at levere energi til høreapparatet. Til slut er der en valgfri komponent, som størstedelen af nutidige høreapparater indeholder, som er en computer chip, der kan konfigureres til at passe bærerens individuelle behov. Brugeren kan modificere indstillingerne alt efter omgivelserne. Vedkommende kan tænde høreapparatet på forskellige programmer til enten lave samtaler, til telefonsamtaler eller til støjende sitautioner.

Dette er i sammendrag de essentielle dele af høreapparatet. Kvaliteten kan selvfølgelig variere en del afhængigt af materialerne der er anvendt. Der er også en stor skelnen mellem analoge og digitale høreapparater. Analoge høreapparater konverterer ganske enkelt lyden til elektriske input så det derefter kan blive forstærket og rettet tilbage til bæreren. Digitale høreapparater benytter meget komplekse matematiske formler til at analysere lyden og genskabe den i en mere ren form. Ifølge patienterne der har problemer med høretab er digitale høreapparater langt mere effektive.  Kvaliteten af lyden er intensiveret og kommer brugeren til undsætning ved at genvinde et høreniveau som før indtræffet af høretabet. Nu til dags foretrækker de fleste hørespecialister at bruge digitale høreapparater, med mindre køberen ikke har råd til dem, kun da anbefaler de, ringere analoge høreapparater.