Få 3 tilbud på en tilstandsrapport – gratis

Har du brug for en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke? Så er her et enkelt råd til, hvordan man kan indhente op til 3 attraktive tilbud på denne type rapporter – gratis og nemt. På max fem minutter kan du på sitet Boligtilstand.dk oprette en opgave ved at udfylde onlineformularen. Senest efter 1 dag får du tre seriøse tilbud fra bygningsrådgivere tæt på dig, der meget gerne vil udarbejde en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke for dig.

En tilstandsrapport er en samlet visuel oversigt over en boligs synlige skader og risiko for fremtidige skader. Den bygningssagkyndige, som udformer tilstandsrapporten, gennemgår bygningen og vurderer den i forhold til andre bygninger af samme type, alder og stand. Bygningen bliver ikke sammenlignet med en ny bygning. En tilstandsrapport er resultatet af dette huseftersyn. Som regel udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med salg af en bolig. I den forbindelse henviser ejendomsmægleren ofte gennem forsikringsselskabet til en byggesagkyndig, som som regel ligger i den høje ende af prisskalaen. I stedet kan du vælge at få 2-3 seriøse tilbud fra uafhængige bygningsrådgivere i din kommune – gratis og uforpligtende – på websitet Boligtilstand.dk. Dermed kan man spare op til 40% på regningen. En tilstandsrapport leverer både sælger og køber et overblik over ejendommens tilstand. Her undgår man misforståelser og ansvarsmæssige stridigheder. En grundig rapport er hermed et vigtigt værktøj for både køber og sælger. En boligkøber vil normalt efterspørge en tilstandsrapport og her er det sælgers ansvar, at få udarbejdet denne rapport. Som sælger skal man vide, at hvis du glemmer at få udført en tilstandsrapport, så kan du efterfølgende stilles til ansvar for fejl og mangler i ejendommen. En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder fra den dato, hvor den bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten skal bestilles senest fjorten dage før udløbsdatoen. En allonge til tilstandsrapporten bliver tit lavet i forbindelse med forbedringer udført på ejendommen i henhold til den gyldige tilstandsrapport og kan kun foretages i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge øger dermed ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en gyldig tilstandsrapport er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker eventuelle fejl og mangler i op til ti år.

Et energimærke er en rapport over en boligs energimæssige tilstand beregnet ud fra en gennemsnitlig anvendelse af bygningen. Ved en energimærkning bliver ejendommen undersøgt af energikonsulenten, som laver et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en bolig været forpligtet til at tilvejebringe energimærkning forud for en evt ejendomsmæglers annoncering af boligen til salg. En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 30.000,- kroner. Reglerne indebærer, at sælgeren af en bolig skal tilvejebringe en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i 10 år. Endvidere skal større bygninger med et etageareal på mindst 1.000 kvadratmeter have udarbejdet jævnlig energimærkning mindst hvert 8. år. Energimærkning skal ske, i god tid før gyldigheden af den gyldige energimærkning af ejendommen udløber. Boligforeninger skal 1 gang om måneden udføre registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand og de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold. Formålet med den tvungne energimærkning er at opfordre til energibesparelser for på den måde at mindske udledningen af kuldioxid i atmosfæren samt mindske afhængigheden af olie. Boliger opført efter 2010 skal være forsynet med karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendome og kontorhuse. Ejendomme under 60 kvadratmeter er dog undtaget fra pligten til energimærkning.

Siden 2012 har det været et krav, at der skal udarbejdes en separat rapport over ejendommens el-installationer. Ved at fremvise tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, fritages sælger for sit 10-årige mangelansvar. En el-installationsrapport udformes af en autoriseret el-installatør og heri kan både sælger og køber læse om, hvorvidt bygningens elektriske installationer er lovlige og fejlfrie. Sælger du en ejendom, er du ansvarlig for ejendommens mangler. Det er derfor en klog beslutning at anvende huseftersynsordningen, så man undgår at hæfte for skjulte fejl og mangler ved bygningen. Et huseftersyn er en professionel, neutral gennemgang af din bolig og dens el-installationer. Du får som resultat af eftersynet en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Når disse to rapporter er udarbejdet, kan du få tilbud på en ejerskifteforsikring og forelægge det hele over for køber. El-installationsrapporten udarbejdes af en godkendt el-installatør og er resultatet af en praktisk og uvildig gennemgang af bygningens el-installationer. Den autoriserede elektriker tager stikprøver, som skal undersøge, om der findes ulovlige forhold eller defekte elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktioner og det kontrolleres, hvorvidt de opfylder den lovgivning, som var gældende, da de blev installeret eller ændret. En elinstallationsrapport er endvidere et krav såfremt du vil tegne en ejerskifteforsikring. Det skyldes, at elinstallationer er årsag til mange husbrande og derfor er denne rapport nu standard at få udarbejdet på lige fod med en tilstandsrapport. Prisen på en elinstallationsrapport ligger på ca 2.000,- kr afhængig af størrelsen på huset og antallet af elinstallationer. Den kan laves for huse, sommerhuse, lejligheder og landbrugsbygninger og skal skrives af en godkendt elektriker. Elinstallationsrapporten må ikke udarbejdes af den elektriker, der tidligere har udført elarbejde i ejendommen. En elinstallationsrapport laves med en samlet score, som gives ud fra forskellige parametre. Karakterskalaen minder på alle måder om den skala, som også anvendes i tilstandsrapporten. Kvaliteten og omfanget af et el-eftersyn er ikke reguleret ved lov og derfor kan man nemt finde urealistisk lave priser på eltjek på nettet. Et eltjek skal ikke sammenlignes med et el-eftersyn og gennemføres tit uden skriftligt dokumentation. Et el-eftersyn og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, ifald køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Den letteste og mest sikre måde at få hurtige tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at benytte onlineportalen Byggetilstand.dk. Her kan man gratis og uforpligtende oprette en opgave og i løbet af få dage modtage 3 attraktive tilbud på udarbejdelse af en elinstallationsrapport fra elektrikere nær dig.