Myrer bekæmpelse i Vejle

Myrer bekæmpelse

Har du mistanke om at du har myrer eller andre smådyr i hjemmet? Der er flere måder man kan identificere myrer eller andre mindre kryb i hjemmet. Myrer i huset kan være til stor gene. Myrerne kommer typisk indendørs for at søge føde. Det vil sige at det er meget vigtigt at gøre grundigt rent. Måden man spotter myrer på i første omgang er ved at kigge efter små bunker af sand nær sprækker og paneler. Hvis dette er et gennemgående fænomen omkring i hjemmet, henholdsvis steder hvor der er mad, så tyder det dårligt. Når myrerne først er kommet indenfor danner de ofte et myrebo, der ligger under gulvet i boligen eller langs soklen udenfor. Selvom myrerne ikke nødvendigvis gør direkte skade på dit hus, kan de være til gene of yderst vigtigt at få undersøgt.

Læs mere om myrer bekæmpelse her.

 

Tips til at bekæmpe myrer i hjemmet

Der er meget man kan gøre i mod myre i hjemmet, og dermed også flere forskellige effektive metoder til at bekæmpe myrer. Hvis du har mulighed for at ødelægge myreboet, så vil det være det klogeste. Myrer bekæmpelse i sig er ikke en viden, da myrer er rationelle dyr, som opfatter og respondere til farer. Desværre så er det næste tip ikke så positivt. Hvis myreboet findes under gulvet i din bolig, skal gulvet brækkes op for at boet kan ødelægges. Hvis du ikke kan finde frem til myreboet, den sprække eller revne, de kommer ind gennem, kan myrer bekæmpelse også foregår langtidsvirkende insektmidler. For at finde frem til de rette anvendelsesmetoder og midler, så få professionel hjælp. Hvor lang tid insektmidlet virker, afhænger også af, hvilken overflade du sprøjter midlet på. For eksempel vil midler næsten ikke have nogen langtidsvirkning på rå beton, så her kan insekterne gå hen over overfladen igen i løbet af dage. Kontakt din lokale skadedyrsbekæmper eller se mere inde på Universal Skadedyrs-Service.