Sæson for radonmåling

Nu nærmer sæsonen sig for at undersøge radonniveauet i dit hus. Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig, at radon måles i fyringssæsonen (1. oktober til 30. april), da det giver det mest retvisende resultat. Samtidig anbefales det, at målingerne foretages med såkaldte dosimetre. Men hvad er radon egentlig? Bliv klogere på den radioaktive gas her. 

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i større eller mindre grad i alle boliger. Den kan trænge ind i din bolig gennem revner og utætheder i kældervægge og gulve, der ligger mod jorden. En høj koncentration af radon i boligen kan være farligt for dit helbred. Man kan hverken se, føle, lugte eller smage radon, men da det kan være sundhedsskadeligt, er det vigtigt at være opmærksom på radonniveauet i din bolig. Niveauet af radon måles med en radonmåler, for eksempel et dosimeter.

Sundhedsfarlig i høje koncentrationer

For høj koncentration af radon i boliger kan indebære en sundhedsrisiko for mennesker. Radon øger risikoen for lungekræft og ifølge WHO er radon den næst vigtigste medvirkende årsag til lungekræft, efter aktiv rygning.

I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 pct. af alle nye lungekræfttilfælde, hvilket svarer til omkring 300 tilfælde om året. I de fleste radonrelaterede kræfttilfælde er de ramte rygere. Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har røget, men der er også en risiko for ikke-rygere.

Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10 til 40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Nemt at måle for radon

Heldigvis er det simpelt at undersøge boligen for radon. Bestil én eller flere radonmålere, og placér dem i de rum, du opholder dig i flest timer dagligt. Efter 2-3 måneder kan du indsende målerne og få resultatet.

Resultatet af målingerne skal gerne være under 100 Bq/m3, som er WHO´s fastsatte grænse. I 2001 blev der lavet en stor landsdækkende undersøgelse i Danmark, som viste, at ca. 350.000 villaer har et radonniveau, der kommer over 100 Bq/m3, som er den anbefalede grænse.

Der kan være meget stor forskel på radon-niveauet fra grund til grund og fra egn til egn. Hvis du vil se, hvordan radonniveauet er der, hvor du bor, kan du gå ind på Radonhusets Danmarkskort.