Tips til boligkøb

Når du køber bolig, vil det første du ser ofte være salgsopstillingen og selve købsaftalen. Det er vigtigt, at købsaftalen rummer forbehold for din advokats godkendelse af handlen i sin helhed.

Normalt er praksis, at du som køber i første omgang giver et bud ved at underskrive en købsaftale hos mægleren. Denne købsaftale fungerer indledningsvist som et tilbud til sælgeren. Når sælger accepterer dit bud ved at underskrive dokumentet, ændrer dokumentet status fra et købstilbud til en købsaftale, og på dette tidspunkt vil aftalen være bindende, medmindre der er indsat forbehold for eksempelvis din boligadvokat og banks godkendelse.

Det er en god ide at få et uvildigt tjek af ejendommen med egen håndværker. Du bør ikke kun stole på tilstandsrapporten. Viser gennemgangen problemer med ejendommen som ikke har været nævnt i tilstandsrapporten, bør du forhandle købesummen ned.

Det er generelt bedst at tegne ejerskifteforsikring såfremt der er mulighed for dette. Det er altid svært at komme tilbage til en sælger og få kompensation der.

I forhold til banken, er det vigtigt at være kritisk overfor deres finansieringstilbud, særlig bidragssatsen, men også hvorvidt banken kræver at du samtidig tegner forsikringer gennem dem.
Hvis der er lang tid til overtagelsesdagen, kan det være en god ide at lave en kursaftale med realkreditinstituttet, så de kan udbetale et nyt lån til en på forhånd aftalt afregningskurs.

Lånetilbuddet er baseret på de obligationskurser, der er gældende på den dag, tilbuddet bliver lavet. Da kurser ændrer sig løbende, er du ikke sikker på, at kursen den dag lånet bliver udbetalt, er den samme som blev brugt ved beregningen af tilbuddet. Den endelige fastsættelse af kursen sker nemlig først, når banken har modtaget låne sagen med anmodning om udbetaling af lånet.

Obligationskurserne ændrer sig hele tiden. I perioder kan kurserne ændre sig meget i løbet af få dage. Dette problem kan en kurssikring hjælpe med. Når du har modtaget lånetilbud er det muligt at fastlåse kursen ved at indgå en kursaftale med banken.

Såfremt du skal købe ny bolig eller et nyt sommerhus, er det en god ide at få kompetent køberrådgivning.

Køb af fast ejendom er normalt en af de største økonomiske beslutninger man tager i sit liv. Derfor bør man ikke stå alene med denne proces. Mange boligkøbere er af den opfattelse, at selve skødet er det vigtigste i en bolighandel og at der egentlig ikke er behov for yderligere vejledning eller rådgivning. Imidlertid er skødet dog blot en offentlig registrering af ejerskiftet i tingbogen. Skødet sikrer derfor kun købers ejerskab af ejendommen, men ændrer ikke på de handelsvilkår der aftales med sælger.

Derfor giver et skøde ingen sikkerhed for at handlens juridiske grundlag, er i orden. Endvidere optimerer skødet ikke handelsvilkårene på nogen måde i forhold til købsaftalen.

Når du køber bolig via en ejendomsmægler er det vigtigt at pointere, at ejendomsmægleren udelukkende er ”sælgers mand”. Ejendomsmægleren er ifølge loven forpligtet til at varetage sælgers interesser bedst muligt ved at sælge ejendommen på de bedst tænkelige vilkår for sælger.

Som køber kan du således ikke forvente uvildig køberrådgivning fra ejendomsmæglerens side.