Global data synkronisering vil forbedre din konkurrenceevne

Global data synkronisering er også kendt under den engelske betegnelse Global Data Synchronization (GDS). Lad os fortælle lidt af baggrunden for Global data synkronisering. Global data synkronisering er opfundet for at gøre datadeling mellem handelsparter mere flydende og fejlfri. Dette har været vigtigt da, det før i tiden har været en besværlig proces at dele produktinformationer mellem detailhandlere og leverandøre. Det har været meget omkostningsfyldt, da det både er langsomt at overføre data og forbundet med mange fejl, da det er sket manuelt. Der blev da dannet et globalt netværk kaldet global data synkroniseringsnetværk på engelsk kaldet Global Data Synchronization Network (GDSN). Det globale data synkroniseringsnetværk bliver håndteret af en global organisation kaldet GS1. De er ansvarlig for at designe og implementere globale standarter og løsninger, som forbedrer synlighed og effektiviteten i forsyningskæden.

Ved at benytte dette globale netværk, GDSN, vil virksomheder få en effektiv og strømlinet datadeling mellem handelsparterer samt internt i virksomheden. Det vil være nemmere at håndtere data og sikre en præcis deling af informationer, som reducerer fejl i forsyningskæden. Vil virksomheder være i stand til at reducere mængden af fejl, vil man kunne opnå en væsentlig reducering af omkostninger. I håndteringen af data vil virksomheder ofte kunne finde skjulte omkostninger forbundet med manuelle fejl. Dette kan i sidste ende få en betydning for virksomhedens konkurrenceevne, specielt i brancher hvor omkostningsminimering har stor betydning.

Lad os komme med et eksempel på hvordan håndteringen af produktdata vil fungere. Alle vare registreres med en global data synkroniseringsnetværksnøgle, som indeholder produktbeskrivelse og pris. Når en kunde kommer til kassen med varen, vil produktets stregkode blive scannet af et såkaldt GTIN system. Dette system indlæser produktinformationerne, som vil komme op på kasseapparatet. Samtidig vil denne information blive sendt ud til hovedkontoret, varelagret eller leveringssted. Informationen bliver da delt med de enheder, som har brug for varen er blevet solgt. Lagerchefen kan da tjekke, at nye varer bliver bestilt og varebeholdningen er intakt. Dette vil sikre en effektiv og strømlinet håndtering af virksomhedens produktdata.

Ved at benytte global data synkronisering vil virksomheders forsyningskæder sikre, at der bliver brugt en standardiseret datahåndtering. Dette vil betyde, at man kan reducere fejl, da alle har adgang til samme type data. Sandsynligheden for dubletter og data som går tabt, bliver betydeligt mindsket. Ved at implementere dette, vil man kunne reducere omkostninger og derved øge en merindtjening. I virksomheder, hvor man opererer med lave marginer, vil et sådan system kunne få en stor betydning for virksomhedens konkurrenceevne og overlevelse i branchen.

Ressource:

Stibo Systems dansk designede it-system STEP, er ideelt til at fungere sammen med global data synkronisering. Ved at implementere STEP vil du som virksomhed få den fulde udnyttelse af fordelene ved global data synkronisering.

Kilde:

Læs mere om Global Data Synkronisering