Udviklingen i brug og priser på mobilt bredbånd og mobiltelefoni

Når man søger på nettet, er der mange sider, der tilbyder prissammenligninger af forskellige bredbåndsløsninger og telefonabonnementer. Det fremgår ret tydeligt, at det er et marked i stærk vækst med mange udbydere og dermed en stor konkurrence, men det er dog umiddelbart svært at afgøre om priserne på mobil- og mobilt bredbånds abonnementer rent faktisk er faldet som en følge heraf.

Undersøgelse af markedet for mobil og mobilt bredbånd

IT og Telestyrelsen, har for både 2009 og 2010 udgivet publikationen med titlen ”Det Digitale Samfund”. I den seneste publikation ”Det Digitale Samfund 2010” kan man finde oplysninger om mobilt bredbåndsforbrug og også om udviklingen på f.eks. priser på mobilt bredbånd.

Undersøgelsen viser fx at danskerne er blandt de bedste i Europa til at bruge digitale tjenester. Publikationen henvender sig til alle med interesse i informations- og kommunikationsteknologi og er derfor et godt redskab til at danne sig et overblik over markedets udvikling både i forhold til anvendelsen af digitale medier og i forhold til prisudviklingen.

Infrastruktur og prisudvikling på mobiltelefoni og bredbåndsforbindelser

IT og Telestyrelsens undersøgelse for 2010 viser, at priserne på mobiltelefoni og bredbåndsforbindelser på mindst 2 Mbit/s er faldet med henholdsvis 70 og 90 procent i faste priser de seneste ti år. Sammenlignet med OECD-landene er priserne på mobiltelefoni i Danmark blandt de absolut laveste. 88 procent af danske familier har adgang til mindst en computer i hjemmet, og 86 procent af familierne har internetadgang i hjemmet.

Anvendelse af computer og internet

Publikationen viser også at næsten 90 procent af de 16-74-årige anvender computer og internet. Derudover viste undersøgelsen at andelen af internetbrugere over 55 år er steget betragteligt siden 2008.

De forskellige muligheder internettet tilbyder kan i højere grad udnyttes af en større andel af befolkningen. For eksempel viser undersøgelsen, at hver tredje havde skrevet beskeder i chatrum og online debatfora i 2007, mens næsten halvdelen har prøvet dette i 2010. 58 procent af de 16-89-årige oplever ingen forhindringer for, at de får bedre it-færdigheder. Manglende behov, interesse og tid er dog de væsentligste barrierer for at styrke it-færdigheder ifølge undersøgelsen.

Den danske befolkningens computer- og internetfærdigheder er noget højere end gennemsnittet for samtlige 27 EU-lande og på niveau eller lidt under niveauet i de øvrige nordiske lande.

Digitalt indhold og tjenester

76 procent af befolkningen bruger internettet dagligt eller næsten dagligt. 71 procent af de 16-74-årige bruger netbank i 2010 mod 61 procent i 2008. 83 procent af internetbrugerne er positive overfor offentlige tjenester på internettet, og 75 procent finder det relevant at anvende disse tjenester. 65 procent af virksomhederne har afgivet ordrer online det seneste år, og 23 procent har modtaget ordrer online.