Basic introduktion til apps og app udvikling

Mulighederne med en specialdesignet applikation er mange!

Apps kan nemlig bl.a. bruges til at give en virksomheds medarbejdere et særdeles effektivt værktøj, som de kan bruge til at effektivisere en bestemt arbejdsgang el. lign. Derudover kan apps selvfølgelig også bruges til at gøre hverdagen sjovere / nemmere / mere effektiv for alle os andre.

Sammen med den rette idé giver muligheden for app udvikling nemlig et stort potentiale, som en moderne virksomhed hverken må eller kan ignorere – dette uanset om appen skal benyttes internt eller eksternt til at fremme salg.

Hvad er en app?

Ordet app er en velkendt forkortelse for ‘application’ – eller på dansk ‘applikation’.

Hvis du som efterhånden langt de fleste andre er indehaver af en smartphone og / eller en tablet, så kender du sandsynligvis godt lidt til forskellige apps.

Apps er nemlig applikationer udviklet til mobile enheder, dvs. mobiltelefoner, tablets mv.. Kort sagt, kan en app beskrives som et lille softwareprogram indeholdende en række funktioner og muligheder, som gør din hverdag sjovere, nemmere eller mere effektiv.

Tre typer af apps

Der findes overordnet tre forskellige typer af apps:

    • Native apps
    • Web apps
  • Hybrid apps

Native apps er apps, som er udviklet til en bestemt type platform – eksempelvis iOS, Android eller Windows Mobile. Denne type apps kan enten være forudinstalleret på enheden eller skulle hentes via fx Apple’s App Store eller Google’s Play Store.

Web apps opererer via enhedens browser og er udviklet ved hjælp af de samme teknologier som hjemmesider.

Hybrid apps er apps, som blander teknologierne fra en native app og en web app. Hybrid apps kaldes også ofte cross platform apps.

Fordele og ulemper ved app udvikling til native apps

Native apps er som nævnt de apps, der er udviklet til en bestemt type platform.

Slutbrugerne af diverse apps vil overordnet være delt i to grupper: Dem, der bruger styresystemet iOS (på iPhone/iPad), og dem, der bruger Android. I forbindelse med app udvikling til native apps skal man altså udvikle i to forskellige sprog for at understøtte begge platforme.

Det har den fordel, at den pågældende app performer helt i top og har mulighed for at udnytte enhedens hardware optimalt. Samtidig er der mulighed for at kombinere telefonens indbyggede funktionaliteter (fx GPS, kamera, mm.) med specialdesignede funktionaliteter.

Den store ulempe ved, at native apps kun passer til én platform, er, at det kræver et stort budget, hvis appen skal være tilgængelig på flere platforme.

Fordele og ulemper ved app udvikling til web apps

Web apps er ofte mindre ressourcekrævende at udvikle end native apps. Desuden fungerer de på alle platforme. Til gengæld performer de ikke altid optimalt, ligesom eventuel udnyttelse af enhedens hardware er besværlig.

Fordele og ulemper ved app udvikling til hybrid apps

Hybrid apps har også den fordel, at de fungerer på alle platforme. De er både hurtige og billige at bygge, men det betyder også, at man giver afkald på en række muligheder.

Hybrid apps performer nemlig ikke lige så godt som native apps og har desuden også enkelte begrænsninger i forhold til adgang til enhedens hardware.

App udvikling – hvad koster det og hvem skal lave appen?

App udvikling anses ofte som en dyr fornøjelse – og det kan det også sagtens være. Det afhænger naturligvis af, hvilken type app udviklingsprojekt, der er tale om.

Hvis det drejer sig om et stort app udviklingsprojekt kan det hurtigt koste mange timer i forbindelse med både programmering, projektbeskrivelse og design. Derfor kan det godt betale sig at have tænkt godt over hele idéen og konceptet og evt. også have nogle designskitser klar, inden man henvender sig til et professionelle app udviklere.

Professionelle app udviklere ved, at en meget vigtig del af app udvikling er at bygge et brugervenligt og intuitivt UI (user interface). I forbindelse med design og udvikling af apps skal der nemlig tages hensyn til mange forskellige parametre – eksempelvis brugernes evner, skærmens størrelse og selvfølgelig også formålet med appen.

Uanset hvilket app udviklingsprojekt, man har i tankerne, kan det derfor helt klart anbefales at indgå samarbejde med professionelle app udviklere. De har en erfaring, som er guld værd for både store og små firmaer, foreninger og iværksættere.