Køb kvalitetskabler til servere.

Når man skal patche en server op, bør man altid bruge fabrikslavede internet kabler og for overskuelighedens skyld bør det være farvede RJ45 kabler. Uanset hvor dygtig man er (hvis man da ikke lige går og samler internetkabler hele dagen), så kan man ikke lave et internetkabel så godt, som en robot kan.

Når man skal lave et internetkabel, så skal man sørge for at snoningen af de enkelte kabler bliver holdt helt ned i stikket. Dette kan være ret svært at udføre og når man så samtidig med ikke må tage for meget af den yderste isolering, så er det næsten umuligt at udføre for menig mand. Jeg har set mange eksempler på netværk, hvor der har været ustabilitet på netværket og hvor jeg har fundet hjemmelavede kabler fra server til switch eller mellem switche. Et internetkabel hedder også et RJ45 kabel og det kan fås som både skærmet og uskærmet. Et uskærmet RJ45 kabel er et kabel, hvor det alene er snoningen af de inderste kabler, der udgør beskyttelsen af kablet. Hvis man har et skærmet RJ45 kabel, så er der en alufolie lagt i kablet til at beskytte yderligere mod støj. Hvis man lavede et datakabel med 8 ledninger indeni, som bare gik lige ved siden af hinanden, så ville kablet være meget modtageligt for støj fra sine omgivelser og man ville derfor have et stort datatab, da modtageren i den anden ende ville få alt for ringe data ud. Ved at sno ledningerne to og to indeni, så danner de to ledninger en beskyttelse, så de ikke selv taber deres data og heller ikke er så modtageligt for støj udefra. Det er en rigtig god måde at lave et lidt beskyttet kabel på. Man skal dog være opmærksom på, at denne beskyttelse ikke er tilstrækkelig, hvis man laver netværk i store haller, hvor der er mange maskiner, som kan afgive støj. Hvis man skal installere internet i sådanne haller, så skal man altid benytte sig af ekstra beskyttede kabler også kaldet STP RJ45.