Retningslinier

For at tilføje artikler på Artikeldatabasen.dk er det vigtigt at dine artikler lever op til nogle krav. Dette er for at Artikeldatabasen.dk kan opretholde en høj kvalitet for både din og vores skyld.

Artikler tilføjet til Artikeldatabasen skal:

  • Være på mindst 400 ord
  • Max indeholde 2 links
  • Være skrevet på godt dansk
  • Give noget til læseren (selv-promoverende artikler vil ikke blive accepteret)
  • Være unik og må ikke være offentliggjort andre steder
  • Uden affiliate links, porno, gambling eller racistisk indhold.

Redaktionen på Artikeldatabasen.dk forbeholder sig ret til at slette alle artikler der ikke lever op til disse krav eller som redaktionen på anden vis vurderer krænkende, anstødelig eller ikke velkommen på Artikeldatabasen.dk. Dette kan redaktionen gøre uden yderligere forklaring.