Analyse af Sofokles, Kong Ødipus

Kong Ødipus af Sofokles er måske den mest kendte græske tragedie. I Aristoteles’ værk Poetikken fremhæver han Kong Ødipus som forbilledlig. Den engelske poet, kritiker og filosof Samuel Taylor Coleridge har kaldt historien om Kong Ødipus for en af de tre bedste plot i litteraturen. Kong Ødipus kan også ses som den første detektivhistorie i vestlig litteratur. 1

Ødipus som tragisk helt

Sofokles skildrer, inspireret af myter, Ødipus, som den tragiske helt, der dræber sin far og gifter sig med sin mor. Ødipus er en typisk tragisk helt, i og med at han er højt rangeret i samfundet. Jo højere placeret jo dybere falder man. Ødipus er elsket af folket, fordi han vandt over Sfinksen og dermed reddede folket i Theben fra dette frygtelige monster. Han har en smuk kone og smukke børn. Heraf ser vi, at tragiske helte har meget at tabe.

Ødipus’ personlighed er præget af stolthed og arrogance. Dette ved vi, fordi da oraklet fortæller Ødipus, at han vil dræbe sin far og gifte sig med sin mor, tror Ødipus, at han kan snyde den profeti. Han tror, at ved at flygte fra sit hjem kan han snyde skæbnen. Endvidere da Ødipus’ svoger Kreon bringer Oraklet til Ødipus, og Oraklet siger til Ødipus: “Du er manden, der dræbte kongen”, vælger Ødipus, i stedet for at tage ansvar, at bebrejde Kreon og anklage Kreon for at prøve at omstyrte Ødipus med denne profeti. Altså Ødipus tror, at han kan snyde skæbnen og bebrejde andre, hvad der er berettiget rettet mod ham selv

Ødipus opfylder sin skæbne ved at prøve at undgå den. Altså han prøver at undgå at dræbe sin far og gifte sig med sin mor ved at flygte væk fra sit hjem til Theben. På vejen til Theben dræber han sin far og i Theben gifter han sig med sin mor Iokaste. Så på en måde forårsager han sit eget fald. Dette kaldes dramatisk ironi. 2

Elementer i græske tragedier

Der er tre enheder i græske tragedier, skriver Aristoteles i Poetikken. Disse enheder er tid, sted og handling.

Tid: I Kong Ødipus finder handlingen på scenen sted indenfor 24 timer. Handlingen før begyndelsen på stykket, som drabet på faren og brylluppet med moren, diskuteres kun på scenen, men opføres ikke

Sted: Hele stykket finder sted ved indgangen til Ødipus’ palæ.

Handling: Hele den dramatiske handling er Ødipus’ dilemma. Der er ikke nogen sekundær handling eller udvikling af biroller. 3

Græske tragedier gør brug af ironi. Den dramatiske ironi, som nævnt tidligere, er vidt og bredt brugt i stykket for at betone tvistet i skæbnen, der jager hovedpersonen. De tragiske hændelser, der hænder personerne i stykket, er ukendte for dem, men kendte for publikum. Der er flere eksempler i Kong Ødipus, hvor Ødipus siger noget, der er modsat hans intention, og som rammer ham selv i stedet for. F. eks. kræver Ødipus, at den onde mand, der dræbte Laios, skal straffes, men er uvidende om, at han selv er morderen. Et andet eksempel er hvor Ødipus latterliggør Teiresias for hans blindhed, men Ødipus er også blind i forhold til sandheden ved hans egne handlinger. 4 5

Endvidere gør græske tragedier brug af hybris eller tragisk stolthed. Ødipus anklager alle andre for at handle forkert, men kan ikke se det ved sig selv. F.eks. “Nej, det kan ikke være tilfældet, at det er sådan et fingerpeg må jeg nægte, i forhold til at løse mysteriet om min herkomst!” Ødipus er uvillig til at indse sine fejl, selv i lyset af klare beviser. Han tror ikke på, at han vil fejle med at stykke brikkerne sammen selv. 6

Et fjerde element i græske tragedier er anagnorisis. Dette er øjeblikket, hvor den tragiske helt, indser, at alt det, der er gået galt, er hans egen skyld. Ødipus indser, at hans forsøg på at undgå sin skæbne, faktisk har ført til, at hans skæbne er blevet opfyldt. 7

Symbolisme

Et eksempel er her blindhed kontra synskhed. Teiresias er en blind mand og et orakel som mange andre orakler på den tid. I det gamle Grækenland troede man på, at fysisk blindhed gav mennesker visdom. Man troede på, at blinde mennesker kunne se menneskers sjæl, skæbne og fremtid. Så ved at være fysisk blind har oraklet faktisk bedre syn end andre. I Kong Ødipus gør stolthed Ødipus blind, og ydmyghed gør fysisk blinde Teiresias i stand til at se. På denne måde vendes blindhed og synskhed på hovedet.8

Eftermæle

Sigmund Freud (1856-1939) udviklede et begreb, som han opkaldte efter Ødipus, nemlig ødipuskomplekset. Ødipuskomplekset beskriver en følelsesmæssig konfliktstruktur. Grundlæggende indebærer strukturen, at drengen er incestuøst forelsket i moren, at drengen har et jalousihad rettet mod faren, og at drengen frygter farens hævnaktion. Ifølge Carl Jung (1875-1961) er det samme struktur hos pigen bare med udskiftning af farens og morens rolle. Den klassiske teori foreskriver, at drengen fortrænger ødipuskomplekset på grund af kastraktionsangst fra faren. Pigens ødipuskompleks ophører som følge af frustration over, at faren ikke gengælder hendes erotiske følelser. Ødipuskomplekset er mest udtalt i 3-5 års alderen. I 5 års alderen overkommes ødipuskomplekset ved, at overjeget opstår. Overjeget er en psykisk integration af omgivelsernes, nok især forældrenes, forbud. Komplekset overlever i det ubevidste, hvor det påvirker hele personligheden. Som voksen viser et ikke overkommet ødipuskompleks sig især i et problematikker til autoriteter.9

Kong Ødipus læses og opføres stadig den dag i dag vidt og bredt. Der undervises f.eks. i den i gymnasiet, og nyfortolkninger opføres med jævne mellemrum på diverse teatre.

1Kilde: https://interestingliterature.com/2017/01/10/a-summary-and-analysis-of-sophocles-oedipus-the-king/

2Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=zYy-oVGtlqI

3Kilde: https://www.enotes.com/homework-help/three-unities-observed-oedipus-identify-each-438505

4Kilde: Se fodnote 2

5Kilde: https://www.brighthubeducation.com/homework-help-literature/69390-irony-in-oedipus-rex/

6Kilde: https://study.com/academy/lesson/hubris-quotes-in-oedipus-rex.html

7Kilde: Se fodnote 2

8Kilde: Se fodnote 2

9Kilde: http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/%C3%B8dipuskompleks