De store veje i Aalborg ryddes bedre end de mindre veje

I et land som Danmark er det næsten sikkert, at der falder sne hvert år.  Alligevel kommer det bag på flere af landets kommuner, når det endelig sker, hvilket betyder mangelfuld eller ringe snerydning i nogle egne af landet.

I Aalborg Kommune prøver man så vidt muligt at bekæmpe snemasserne hvert år. Bekæmpelsen af de store snemængder sker både på de store hovedveje som eksempelvis Hobrovej og Nibevej, der skærer sig vej gennem henholdsvis Svenstrup, City Syd og Skalborg for Hobrovejs vedkommende, og Nibe, Sønderholm samt Frejlev for Nibevejs vedkommende, ligesom det også sker på mindre villaveje i nogle kommunens store villakvarterer i for eksempel Vejgaard og Nørresundby.

I nogle af boligområderne er de enkelte veje private veje, hvor det er beboerne selv, der står med hele ansvaret for snerydningen. Nogle gange beslutter beboerne på de private veje i kommunen at yde en fælles indsats ved selv at gribe sneskovlen og begive sig i krig mod de store, hvide dynger; mens man i andre tilfælde går sammen kollektivt om at bestille et firma til at stå for snerydningen. I disse tilfælde hvor en hel vejs beboere går sammen om at bestille hjælp udefra, kan disse beboere deles om udgiften, hvilket kan gøre snerydningen noget mere overkommeligt for de enkelte beboere på den private vej.

Det virker også til, at mulighed nummer 2 er den mest anvendte, da det oftest let kan være en god idé at betale sig fra det, fremfor at give sig i kast med mange timers snerydning, der kan vise sig at være lidt af en udfordring på eksempelvis de kuperede villaveje i Frejlev.

Bor man ikke på en privat vej, men derimod en offentlig vej, har man dog stadigvæk selv ansvaret for snerydningen på ens eget fortov og eventuelle trapper, der støder op imod vejen. Som boligejer kan man derfor aldrig helt sige sig fri for snerydningen.

På nogle af kommunens små, offentlige villaveje kan der til tider være et godt stykke tid imellem snerydningen, hvorfor nogle af beboerne på disse veje til tider selv giver sig i kast med snerydningen.

For nogle borgere kan snerydningen i vintermånederne både være fysisk udmattende, ligesom det kan være tidskrævende, hvorfor man med fordel i en by som Aalborg med rigtigt mange unge, eventuelt kan hyre naboens søn eller et yngre familiemedlem til at varetage opgaven for sig i bytte for en mindre skilling. Vil man til gengæld gerne selv stå for rydningen af sneen, er det også god motion, hvilket man aldrig har taget skade af.