Få selvværd gennem personlig udvikling

En af de mest grundlæggende byggesten i vores udvikling er et sundt og veludviklet selvværd. Uden selvværd mangler vi ofte det nødvendige mod til at kaste os ud i de ting, der udvikler os. Nogle bliver derfor fanget i en ond spiral, hvor de ikke får taget de nødvendige skridt til at udvikle selvværd.

Selvværd er per definition det værd, vi tillægger os selv. Det er en intern proces, drevet af vores egne tanker og handlinger.  Mange med lavt selvværd søger identitet og bekræftelse hos andre mennesker. Vores selvværd ligger i de overbevisninger, vi har om os selv, som f.eks. ”jeg er dårlig til fodbold”, ”jeg er tyk” eller ”jer kan ikke lave mad”. Vil har en indbygget tendens til i vores tanker og handlinger at søge at bekræfte disse overbevisninger.

Vores selvværd og de overbevisninger det bygger på er bygget op gennem mange år og kan til en grad spores helt tilbage til vores barndom. Heldigvis er det muligt at arbejde med vores overbevisninger og styrke vores selvværd.

Her er nogle metoder du kan bruge til at arbejde med dit selvværd.

  1. Identificer dine negative og begrænsende overbevisninger
  2. Udfordrer disse overbevisninger med tanker og handlinger. Holder de?
  3. Vær konkret! Ok, så du kan måske ikke lave den perfekte souffle. Men betyder det, at du ikke kan lave mad?
  4. Forhold dig nøgternt til tingene. Hvis nogle laver ansigt, når de spiser din mad, kan det betyde mange ting, de kan f.eks. have tandpine! Det behøver ikke at have noget med din mad at gøre…
  5. Hold op med at generalisere. Fordi en person udtaler sig negativt om dine kokke-kundskaber, kan andre godt synes om den.
  6. Tag ikke tingene personligt! Du er ikke noget dårligt menneske, fordi du ikke kan lave mad. Det betyder bare, at du har et område i dit liv, hvor du kan blive bedre. Og betyder det overhovedet noget for dit liv, om du kan lave mad?
  7. Forkæl dig selv! ”because you’re worth it” som en gammel reklame siger.

Når du arbejder med dit selvværd, handler det som med al personlig udvikling om at have tålmodighed. Lad være med at forvent mirakler på en måned. Men lad det ikke slå dig ud, resultaterne er uvurderlige.