Konference i kreative rum

Danskerne er blevet vilde med møder og konferencer. Det er blevet en fast del af vores arbejdsbyrde at koordinere, vidensdele, informere og diskutere alle facetter af vores arbejde i møder. En konference er også et slags møde, men det er en større og mere kompleks størrelse, der involverer en del planlægning, og udbyttet er også desto større. Mange virksomheder har i dag udviklet en klar virksomhedsprofil, hvor der er en rød tråd i måden, man indretter sig på, de værdier man eftertragter, og den vision man i virksomheden har. Her synes mødelokalet eller ens konference rum at have en central rolle. Mange af de daglige beslutninger om, hvordan firmaet skal drives og hvordan arbejdsforløbet ser ud, bliver aftalt eller diskuteret på  møder. Men ofte oplever medarbejdere, at mødelokalet ikke imødekommer de krav, forventninger eller behov, som man nu måtte have. Derudover, så er mange ikke bevidste over, hvor stor en effekt indretningen af et lokale kan have på den præstation man ligger i sit arbejde, og den tid man tager sig til at få et godt resultat af mødet. Der er nogen, der mener, at et mødelokale skal have en stor funktionalitet, og ikke være alt for kedeligt. Skal man holde oplæg, eller fremvise idéer til hinanden kan der være behov for teknisk udstyr, såsom lyd og lys. Det er ud fra en filosofi om, at budskabet i ens kommunikation styrkes af visuelle komponenter og virkemidler. På den måde kan man iscenesætte et lokale til at opnå et kreativt arbejdsrum, hvor man føler sig inspireret og godt tilpas. Et almindeligt mødelokale kan suge al energi og initiativ ude af nogen mennesker. En konference kan på samme måde tage sig for enkel ud, og der kan være behov for lys- og lyd-opsætning til scener eller workshops med en aktiv, fortællende del. Det kan også være, at der skal holdes oplæg eller foredrag, hvor man har brug for det rigtige udstyr. De fleste artikler man mangler kan lejes, når behovet opstår, og det er en spændende måde at lægge op til et kreativt forløb ved at investere i sine omgivelser. Medarbejdere skal motiveres jævnligt, og noget så enkelt som nye iscenesættelser af velkendte lokaler kan sparke ny motivation ind uden at det bliver for bevidst eller for topstyret. For eksempel kan udskiftningen af borde skabe nye arbejdssituationer. Det velkendte eksempel er klasseværelsets udformning. Arbejder man i små grupper med runde borde, eller sidder børnene i hestesko. Der er altid en idé eller pointe bag klasselærerens valg af borde- og bordkonstellation. Derfor kan man vinde en fordel ved at tage brugen af lokaler til rådighed op til overvejelse, og få råd udefra til hvad man kan gøre, for at skabe det perfekte mødelokale eller konference.

Se mere på: Konference