Psykiatrisk behandlingstilbud – vejledning og råd om behandlingstilbud for psykiske lidelser

Psykisk lidende kan opnå psykiatrisk behandlingstilbud i samarbejde med deres kommune. Behandlingstilbud for psykiske lidelser kan fås hos en række behandlingssteder overalt i landet.

Har du en psykisk lidelse, eller er der nogen i din familie eller nærmeste omgangskreds, som har det, så er et psykiatrisk behandlingstilbud måske en god ide. Behandlingstilbud kan i denne forbindelse opnås i forskellige boliger og behandlingshjem, efter at kommunen har evalueret dine behov.

Lær mere i dette korte indlæg om dine muligheder for at modtage behandling for psykiske lidelser i Danmark.

Hvordan kan man få et psykiatrisk behandlingstilbud?
Et tilbud om psykiatrisk behandling foregår i Danmark i kommunalt regi. Så frem du føler, at du har brug for psykiatrisk behandling, så skal du kontakte din kommunes socialforvaltning. Herefter vil kommunen evaluere, hvorvidt du er berettiget til et behandlingstilbud.

Denne evaluering foregår på baggrund af servicelovens paragraf 7, hvor pejlemærket er, at du over en periode skal have haft problemer med at udføre almindelige, dagligdags opgaver. Så frem du ikke opfylder betingelserne i servicelovens paragraf 7, så har du som sådan ikke mulighed for at opnå behandlingstilbud for en psykisk lidelse.

Psykiatrisk behandlingstilbud inklusiv et botilbud
Et tilbud om behandling for en psykisk lidelse inkluderer ofte også et tilbud om bolig. Denne bolig kan både være i et bocenter, i et bofællesskab eller sågar i en solistbolig.

Hvilken bolig du får liciteret afhænger af kommunens ressourcer på området, samt hvad dine støttebehov er. For eksempel, er din psykiske lidelse ikke af en sådan karakter, at du behøver at bo på en institution, så vil der være mere, som taler for, at du får tilbudt en solistbolig.

Hvad dine behov er vurderes i denne forbindelse af din kommunale sagsbehandlinger. Boligtilbud kan i denne forbindelse være midlertidig eller af længevarende, og mere permanent karakter. Kvaliteten af din bolig i dit botilbud er igen noget, som er reguleret af servicelovens paragraf 107 og 108.

Psykiatrisk behandlingstilbud i eget hjem
I tillæg til ophold udenfor dit normale hjem, så kan du også modtage behandlingstilbud, som foregår i dit eget hjem. Et psykiatrisk behandlingstilbud vil i denne forbindelse ofte inkludere en hjemmevejleder, som hjælper dig med din lidelse.

Derudover kan du også søge om hjælp gennem en hjemmeplejer, som vil hjælpe dig med at administrere de mere praktiske ting i din hverdag. Denne kunne for eksempel være hjælp med rengøring, personlig pleje, indkøb, madlavning og så videre.

Behandlingstilbud med administration af dine penge
Endelig, så frem du ikke føler, at du kan administrere dine egne penge, så kan du få hjælp til dette af kommunen, eller af det personale som er tilknyttet dig. Før dette kan gøres, så skal der dog først indgås en formel administrationsaftale, hvor den psykiske lidende tillader kommunen at administrere hans/hendes midler.

Mere information om behandling for psykisk lidende
For mere information omkring dette emne, så tag kontakt til din kommunes socialforvaltning eller din egen læge.