Hvad skal jeg købe på nettet?

Der er oplagte ting, man kan købe både nemt og billigt på nettet, og der er ting som man måske hellere vil købe i en fysisk butik. Hvis jeg skal nævne ting fra den sidste kategori først, så er det nok de færreste som vil købe en bil, et hus, eller en hundehvalp. Af mere […]