Firma Event

Mange virksomheder afholder efterhånden et firma event med forskellige workshops for at sætte et anderledes og effektfuld fagligt fokus på bestemte emner. En workshop forstås i virksomhedssammenhæng som en projektorienteret arbejdsmetode, hvor en gruppe samles over et kortere tidsrum på nogen timer for at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. Et […]