Pas på bly i bygningen

Få foretaget en bly screening af huset Bly er et grundstof, der er yderst farligt for mennesker. Bly kan ophobes i kroppen, da det ikke kan forlade det og kan medføre en lang række skader. Fx er der undersøgelser der tyder på at bly kan medføre nedsat intelligens, højere risiko for ADHD, skolefrafald og kriminalitet. […]