De store veje i Aalborg ryddes bedre end de mindre veje

I et land som Danmark er det næsten sikkert, at der falder sne hvert år.  Alligevel kommer det bag på flere af landets kommuner, når det endelig sker, hvilket betyder mangelfuld eller ringe snerydning i nogle egne af landet. I Aalborg Kommune prøver man så vidt muligt at bekæmpe snemasserne hvert år. Bekæmpelsen af de […]