Udgiv artikel

På Artikeldatabasen.dk kan du selv udgive dine egne artikler. Det er nemt og hurtigt at tilføje artikler til artikeldatabasen, og det er ovenikøbet helt gratis.

Hvad får du ud af at tilføje artikler?

Vi kan desværre ikke tilbyde dig penge direkte for dine artikler her i artikeldatabasen. Men bortset fra det, så er der stadig gode fordele for dig, ved at skrive artikler til artikeldatabasen.

Når du tilføjer nogle gode og brugbare artikler, som hjælper læseren med et problem eller giver dem brugbar viden om et emne, så har du mulighed for at tilføje links i artiklen. På den måde kan du henvise læseren til din egen hjemmesiden f.eks. hvor de så kan læse mere om dig.

Skriv derfor artiklerne i så høj kvalitet som mulig, så er chancen for at læserne vil læse mere af dig større og dermed chancen for at de klikker sig videre til din egen hjemmeside større.

Sælger du noget eller søger kunder på din hjemmeside, så kan du derfor tjene penge ad den vej, ved at få potentielle kunder fra Artikeldatabasen.dk til at besøge din side.

Dog skal du være opmærksom på, at Artikeldatabasen.dk ikke er et reklame-site, og at dine artikler derfor ikke må være selvpromoverende eller fungere rent som reklame for dig, din virksomhed eller dit produkt.

Alle artikler skal hjælpe læseren med noget helt konkret. Vi sætter kvaliteten i højsædet.

Sådan kommer du igang

Der er kun nogle få trin at gennemføre, før du kan have udgivet din artikel.

  1. Læs retningslinierne grundigt igennem (de er ikke så lange)
  2. Opret dig som forfatter her (og bekræft din oprettelse i den email du modtager)
  3. Log ind på din konto, og skriv din artikel.
  4. Tryk på den blå knap (Send til gennemkig)

Herefter vil en administrator kigge din artikel igennem for at se om den lever op til retningslinierne. Gør den det, vil den hurtigst muligt blive udgivet på denne artikeldatabase.