Udgiv artikel

Du kan få udgivet sponsorerede artikler på Artikeldatabasen.dk. 

For at få artikler udgivet på Artikeldatabasen.dk er det vigtigt at dine artikler lever op til nogle krav. Dette er for at Artikeldatabasen.dk kan opretholde en høj kvalitet for både din og vores læseres skyld.

Retningslinjer:

  • Være på mindst 400 ord
  • Max indeholde 2 links
  • Være skrevet på godt dansk
  • Give noget til læseren (selv-promoverende artikler vil ikke blive accepteret)
  • Være unik og må ikke være offentliggjort andre steder
  • Uden affiliate links, porno, gambling eller racistisk indhold.

Få din artikel udgivet på Artikeldatabasen.dk for kun 300 kr. inkl. moms.

Det koster 300,00 kr. inkl. moms (240 kr. ex. moms) at få udgivet en artikel på Artikeldatabasen. Du skal derfor oplyse os dine kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger. Vi sender faktura til dig efterfølgende. 

For at få din artikel udgivet på Artikeldatabasen.dk, skal du indsende artiklen via nedenstående kontaktformular. 

Når vi har gennemgået din artikel, vil vi lægge den online og sender dig faktura. That’s it. 

Redaktionen på Artikeldatabasen.dk forbeholder sig ret til at afvise alle artikler der ikke lever op til disse krav eller som redaktionen på anden vis vurderer krænkende, anstødelig eller ikke velkommen på Artikeldatabasen.dk. Dette kan redaktionen gøre uden yderligere forklaring.

Indsend din artikel her