Digitalisering af papirgange

Spar store mængde papir, ved at gøre så al din papir gange foregår i den digitale verden, og derved gøre  din virksomhed mere simpel, og man undgår en masse dobbelt registreing, da man samler al sin data på en database, hvilket gør sporbarheden i virksomhedens arkiver langt nemmere. Stopstats arbejder netop med at skabe en digitaliseret sporbarhed, som hjælper til at skabe et godt overblik over din virksomheds parpirgange, og derved optimerer hele processen. At optimere virksomhedens process, er netop derfor virksomheden Stopstats blev skabt, da man på mange måder kan optimere sin virksomhed, hvor uoverskuelighed af en arkiv kan være en central grund til, at man ikke hurtigt spotter spild i ens virksomhed, hvor Stopstats så vil hjælpe med denne sporbarhed i virksomheden, ved at lave en digital løsning i stedet for al det uoverskuelige papir. Derudover er der generelt bare meget arbejdstid, som går på at få lavet registreringer i sin virksomhed, specielt hvis man ikke har noget funktionelt system, som denne digitalisering Stopstats tilbyder, også skære i den nødvendige tid der bør bruges på det. Der er altså mange forskelle fordele ved at udskifte sit forældede papirsystem, med Stopstats opdaterede og digitale system.

Udover en digitalisering af papir gange, kan i samme tag også gøre sin virksomhed langt mere effektiv, ved at lave analyser på baggrund af sine stats. Det kraver dog et godt overblik over sine stats, samt at man skal have indsamlet alle sine data over sin virksomhed. Dette tilbyder Stopstats, som arbejder med at få stoppet alle de spild kilder der vil være at finde i ens virksomhed, ved at tilbyde et nemt og brugervenligt produkt til at indsamle alle de stats, som kunne være brugbare, når man har et ønske om en effektivisering i sin virksomhed, som de fleste ønsker. Ved stopstats bliver det også medarbejderne ude i produktion, som vil indsamle data til analyse, derfor vil produktionmedarbejderne opleve at får en større stemme i, hvad der bliver beslutningsgrundlaget, til forandringer i virksomheden. Denne følelse af større indflydelse, vil medfører en større motivation hos medarbejderne, som igen vil gøre produktionen vil blive forøget. Stopstats arbejder altså med flere aspekter i form af optimering af ens produktion i virksomhed. Hvor indsamling af data, som kan bruges til at nedsætte antallet af stops i løbet af dagen, er kernen i produktet, bliver der også lavet et nemt og brugervenlig digitalisering af papirgange, som mindsker den tid der skal bruges på at registrere sine papirer, samtidig kan det også være en motiverende faktor for medarbejderne, som kommer til at beskæftige sig med app’en ude i selve produktionen.