Sådan får du lavet ændring på skøde hurtigt og effektivt

Ejer du en ejendom sammen med andre, og skal ejerforholdene ændres? Dette gør sig gældende, hvis den ene part ønsker at sælge sin andel, eller de respektive ejerandele skal ændres til at andre forhold – lad os sige fra 50/50 til 25/75. Årsagen kan eksempelvis være skilsmisse, indflytning af ny samlever, eller helt andre forhold.

I disse tilfælde skal der udarbejdes en ændring af skødet. Et skøde  dokumenterer hvem, der er er retmæssig ejer af ejendommen, og er derfor essentielt at have uanset ejerforholdene og indbyrdes aftaler.

Ved ændringen af skødet er det en fordel at have en juridisk rådgiver med undervejs, således alle informationer og trin i processen håndteres korrekt. Hos Din-Skødeskrivning.dk kan du få udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde fra kun 1.450 kroner inkl. moms. Bemærk at dette ikke inkluderer afgift til staten.

Ændring af skøde – Sådan foregår processen

Et typisk ændring af skøde foregår via 4 trin:

  1. Jeres juridiske rådgiver sender en liste med de informationer, der er brug for. I udfylder sammen denne, og sender den retur.
  2. Den juridiske rådgiver gennemgår informationerne og sikrer sig, at disse kan godkendes. Herefter udarbejdes skødet.
  3. I modtager skødet, og det signeres af alle parter
  4. Når skødet er signeret og afgift til staten, samt honoraret til jeres juridiske rådgiver, er betalt, sørger rådgiveren for at anmelde ændringen til tinglysningsretten.

Hvilke informationer indeholder et skøde?

Et skøde indeholder typisk følgende informationer:

  • Adresse på den pågældende ejendom
  • Navn, adresse og CPR numre (skjult for offentligheden) på køber og sælger (her de respektive ejere)
  • Angivelse for hvor stor en del af ejendommen, der overdrages.
  • Købesum
  • Dato hvor overtagelse/ændring træder i kraft

Aftalegrundlag på eget ansvar

Det er jeres ansvar at fastsætte vilkårene, der skal inkluderes i skødet. I den forbindelse kan det anbefales at vurdere hvorvidt der skal udarbejdes el-rapport, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring i forbindelse med ændringen i ejerforholdene. Hvis I har behov for rådgivning, er det muligt at få dette hos Din-Bolighandel.dk

Din-skødeskrivning er desuden en del af Din-Bolighandel ApS, der er Danmarks nr. 1 boligkøbsrådgiver på TrustPilot, baseret på 535 anmeldelser (maj 2019).

Beregning af tinglysningsafgiften

Tinglysningsafgiften ved en almindelig fri handel beregnes som en fast afgift på kr. 1.660 samt en variabel afgift på 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste 100 kr. ved tale om en almindelig bolig eller sommerhus.

Ved andre ejendomstyper, familiehandel, erhverv mv. gælder andre regler.

Andre skøder – læs mere

Har du behov for at vide mere om andre skøder? Læs mere om forholdene ved skøde ved familiehandel, skøde ved privat handel, tinglysning af skifteretsattest (ved dødsfald), skilsmisseskøde af skøde på Din-Skødeskrivning.dk. Hvis du køber ejendom gennem en ejendomsmægler, se mere på Din-Berigtigelse.dk