Online Markedsføringsanalyse

Arggh hvor kedeligt kan det blive? En artikel om online markedsføring – så bliver det da ikke meget mere sygt at læse om? Og well for at være helt ærlig – dette er ikke den mest spændende del af det at føre forretning på nettet. Men det er i aller højeste grad en fundamental bestanddel af at føre en succesfuld forretning på nettet. Hvorfor kan man ikke bare køre videre som man plejer – det kører jo ganske fint? Og ja – det kan man da også sagtens gøre! Men dem der alligevel kaster sig over en online markedsføringsanalyse gør det af en grund – cool cash på den lange bane. At lave en online markedsføringsanalyse og derefter en opfølgende markedsføringsplan er besparende både hvad angår den tid man bruger og de penge man bruger på at markedsføre.

Der findes forskellige modeller.  Jeg vil kort opridse et par stykker. Den kendteste er nok SWOT – som er en analyse of på den ene side styrker og svagheder og på den anden side muligheder og begrænsninger, hvor styrker og svagheder er kendetegnet ved at være indre egenskaber i en virksomhed og muligheder og begrænsninger er ydre kendetegn ved det marked man prøver at komme ind på. Så er der de 4 P’er – Produkt, Placering, Pris og Promovering. Denne model fokuserer på nøglebegreber og er måske lidt for blind i forhold til virksomhedens indre forhold. Det sagt så er den meget nyttig til at analysere hvor man skal ramme markedet. Til sidst er der SOSTAC som er en meget bred analyse, der forsøger at favne alt. Dette er både analysens styrke og svaghed. Det er en cyklisk analysemodel, der nok starter et sted, men som i teorien kan fortsætte til evig tid, da den ender hvor den startede. SOSTAC er en sammentrækning af 6 begreber. Situation analysis, Objectives, Strategi, Taktik, Actions og Control. Disse begreber står som forskellige faser af en analyse fasen, hvor den ender med at man må kontrollere eller vurdere hvorledes alle tingene er gået op i en større enhed eller hvor man må justere og implementere andre mål. Her er vi tilbage ved situations analysen.