Psykolog på amager i København

Jeg er født i 1967. Uddannet psykolog i 1999 ved Københavns Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2003 og videreuddanner mig som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Jeg har igennem mange år arbejdet i voksenpsykiatrien og med studerende i Studenterrådgivningen. I en periode har jeg haft deltids privatpraksis.

Igennem de sidste 18 år har jeg arbejdet med et bredt spekter af kliniske problemstillinger – fx

  • angst
  • depression
  • stress
  • selvværdsproblemer
  • kriser
  • præstations- og eksamensangst og
  • PTSD

Jeg har sideløbende efteruddannet mig især indenfor kognitiv adfærdsterapi, en psykoterapeutisk retning med veldokumenteret effekt overfor de problemstillinger, jeg arbejder med. Jeg har bl.a. en 3-årig videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. I kognitiv adfærdsterapi undersøger man, hvordan uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre er med til at vedligeholde psykisk lidelse. Hvis man for eksempel har en grundantagelse om, man ikke er god nok, vil det påvirke selvværdet. Èns adfærdsmønstre vil også blive påvirket; måske er der bestemte jobs man ikke søger, eller det kan være, man forsøger at gøre alt perfekt, så den bagvedliggende antagelse kan holdes noget på afstand. Lykkes det så ikke at gøre alting perfekt, kan der komme en byge af negativ tænkning omkring én selv. En anden situation kunne være en person, der er kommet til at tænke, verden er farlig, og jeg kan ikke stole på andre mennesker. Måske tør denne person ikke længere tage offentlige transportmidler eller dele noget fortroligt. Det kan være, personen frygter, hvad andre mennesker tænker om vedkommende. Angst kan indskrænke éns udfoldelsesmuligheder, så man ikke længere kan det samme, som man tidligere har kunnet. Det kan være, man på grund af angst ikke længere kan handle ind, når der er mange mennesker i supermarkedet, gå til koncert eller tage offentlige transportmidler i myldretiden. Ved depression bliver tanke- og adfærdsmønstre ligeledes påvirket i negativ retning. Ofte bliver selvværdet nedsat, humøret kan blive forringet, og man får ofte nedsat energi eller er mere træt. Man mister måske lyst og interesse i de ting, der før interesserede én. Ved depression vil man i kognitiv adfærdsterapi også arbejde både med adfærden og den negative tænkning.

Udover den specifikke diagnose og symptomer fokuserer jeg på dig som helhed – din livshistorie, nuværende livsomstændigheder, relationer og drømme for fremtiden. Jeg tilstræber at give professionel, effektiv og individuelt tilpasset behandling i en tryg, venlig, respektfuld atmosfære.

Som universitetsuddannet og autoriseret psykolog arbejder jeg under psykologloven samt de fælles nordiske etikregler for psykologer. Det betyder blandt andet, at jeg arbejder under tavshedspligt.

Min praksis er netop etableret. Derfor har jeg ingen ventetid. Jeg ser frem til at byde dig velkommen i min praksis.

Besøg mig på https://nielseriknielsen.dk/