Skilsmisse eller Samlivsophør? Hvad skal der ske med boligen

Hvert eneste år bliver mange ægteskaber opløst – ca. 16.500 i 2015 ifølge Danmarks Statistik. En masse mennesker står derfor overfor en beslutning om, hvad der skal ske med den hidtil fælles bolig. De fleste vælger en løsning, hvor den ene part overtager boligen fuldt ud. Her kan du læse lidt praktiske informationer om de processer, der vedrører din bolig under skilsmisse, separation eller samlivsophør.

Hvad er processen, når den ene part skal overtage den hidtil fælles bolig i forbindelse med skilsmisse eller separation?

Når I er blevet enige om vilkårene (dette kan være i et bodelingsdokument), så skal der besluttes, om man vil lave en købsaftale for handlen med boligen.

At lave en købsaftale har den fordel, at alle vilkår bliver reguleret, f.eks. hvis der senere opdages fejl eller mangler.

  • Hvis man ikke synes, en købsaftale er nødvendig, kan man nøjes med skødeskrivning. Et skøde regulerer principielt kun overtagelsesdato, købesum og intet andet.
  • De fleste familier har tinglyst gæld i den fælles bolig, og hvis den ene part skal overtage gælden i ejendommen, vil banken kræve, at et skilsmisseskøde bliver tinglyst.
  • Man kan vælge, om man vil prøve selv at tinglyse skilsmisseskødet, eller få hjælp af en professionel rådgiver.
  • Hvis man vælger selv at tinglyse skødet, kan man finde guides til hvordan man gør dette på tinglysningsrettens hjemmeside (se link nedenfor). Der skal blot betales en afgift på 1.660 kr., hvis man vedlægger en separations- eller skilsmissebevilling, og erklærer at formuefælleskabet er ophørt.
  • Hvis man vælger at få hjælp af en professionel rådgiver, bør man altid vælge en, der har en ansvarsforsikring, så man er sikret i tilfælde af, at noget skulle gå galt. Man kan få hjælp til dette helt ned til 1.250 kr. inkl. moms, se evt. mere på for eksempel skilsmisseskøde.nu.
  • Når skødet er blevet tinglyst, kan banken få lånene på plads. Det kan være overtagelse af nuværende lån eller oprettelse af nye lån, så kun den ene parts navn fremgår.

Hvad er omkostningerne herved?

Når man tinglyser et skøde, er den normale hovedregel, at man skal betale en fast afgift på 1.660 kr. og en variabel afgift på 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste hundrede. Der er en række undtagelser, for eksempel ved familiehandler. Så længe man kan vedlægge skilsmissebevillingen eller separationsbevillingen til skødet, vil afgiften kun være 1.660 kr.

Hvis man har valgt en professionel rådgiver til at hjælpe sig med skødet, skal deres honorar tillægges. Dette fås, som tidligere beskrevet, helt ned til 1.250 kr. for et skilsmisseskøde.

Der vil også ofte være omkostninger til banken for behandling af gældsovertagelsen. Deres gebyr svinger meget og er altid til forhandling, men typisk ses et gebyr på op til 2.000 kr. for at behandle sagen.

Afhængigt af overtagelsesdato kan der også være en skattemæssigt omkostning, for eksempel mistede rentefradrag. Man bør altid kontakte SKAT, hvis man er i tvivl om påvirkningen af ens økonomi ved handel med bolig. Boligen må handles til hvilken pris man vil, så længe det sker som led i bodelingen.

Hvad er processen, når den ene part skal overtage den hidtil fælles bolig i forbindelse med samlivsophør?

Processen ved samlivsophør er meget lig processen ved skilsmisse eller separation. En af de store forskelle er, at man skal være mere opmærksom på hvilken pris, man handler til, da man risikerer at blive beskattet af at have modtaget en gave, hvis man køber eller sælger for billigt. Derfor bør man altid kontakte SKAT for at høre, om det kan udløse beskatning at handle til den aftalte pris.

Tinglysningsafgiften vil også altid blive højere ved samlivsophør. Udover den faste afgift på 1.660 kr., betales der ligeledes 0,6% af det højeste af enten købesummen eller den seneste offentlige vurdering for den andel af boligen, som overdrages. Det vil sige, hvis man eksempelvis overtager 50% af en fælles bolig med samlet gæld for 2 mio. kr., og den offentlige vurdering er 1,8 mio. kr., skal der betales afgift af (2 mio. / 2) = 1 mio. kr. – eller 6.000 kr. i variabel afgift.

Du kan også altid selv beregne afgiften på Tinglysningsrettens hjemmeside her.