Redigér dine tekst og få et klarere budskab ud

Det er ikke alle, der gør det. Men alle burde: Korrekturlæse deres tekster. Når firmaer og private kommunikerer på skrift gennem e-mail, direct mail, annoncer osv., er det for en erfaren tekstredaktør meget nemt at finde fejl. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen.

Men du kan sagtens få det værste fjernet blot ved at fokusere de rigtige steder. Det er fx ret oplagt at begynde med at kontrollere stavning i de centrale begreber inden for dit fag. Hvis du eksempelvis arbejder med marketing eller søgemaskineoptimering, så er det ret uheldigt, hvis netop disse ord ikke er stavet korrekt – og det ser man ofte. Læg i øvrigt mærke til orddelinger. Nogle deler sammensatte ord op i to, hvilket man ikke skal gøre på dansk. Fx vil nogle skrive veteran biler eller søgemaskine optimering.

Det går ud over tilliden til teksten, når begreberne ikke er stavet rigtigt. En ekspert kan vel næppe være ekspert, hvis de centrale begreber ikke er staver rigtigt.

Korrektur i Word

Programmet Word kan hjælpe dig langt hen ad vejen. Læg mærke til, at nogle ord bliver understreget med rødt. Nogle gange fordi ordbogen ikke kender ordet, og andre gange fordi det er stavet forkert. Men vær opmærksom på, at programmet kun kan tage noget af det. Fx vil det ikke opdage det, hvis du skriver korrektur læsning. Begge ord er fejlfrie, men det står som sammensat ord og skal derfor… ja: Sammensættes i et.

Få andre til at læse det

Man ser det ikke selv. Men når man har siddet med den samme tekst i lang tid, bliver man “tekstblind”, som det hedder. Dvs. at man fuldstændigt overser åbenlyse fejl, fordi man har haft næsen nede mellem ordene i alt for lang tid. Denne tekstblindhed kan du bekæmpe ved at lade andre se det igennem, eller ved at lade teksten ligge i noget tid og så tage det op igen. Men det er bare ikke altid, at man har tid til den sidstnævnte løsning.

Brug dsn.dk

De har den nyeste online ordbog, og den er helt gratis at bruge. Der er ikke noget med, at man kun må slå et bestemt antal ord op. Man kan blive ved med at bruge den, og det gode er, at den automatisk opdateres, så du kan holde styr på, om det staves “ressourcer” eller “resurser”. Desuden har den nævnte side en masse gode tips til den, som gerne vil vide mere om sprogrigtighed. Der er små guides fx til komma og stavning. Man skal ikke lade sig irritere over småfejl. Få det hellere tjekket med det samme. Og gør dit budskab mere klart.