Grundregler for beskæring af træer

Lad det være slået fast fra begyndelsen: Al beskæring er at gøre skade på træerne. Uanset hvor vigtigt vi synes, det er at få beskåret et træ, så gør beskæringen ikke træet mere sundt eller livskraftigt. I visse tilfælde fjerner man hårdt angrebne dele af træet, før de smitter andre dele, og i den situation betyder beskæringen, at en fare er fjernet, men stadig ikke, at træet bliver mere sundt. Tilsvarende gælder det, at beskæring tåles bedre, jo yngre træet er!

Skader på unge træer bliver hurtigt indkapslet og overvokset, for det første fordi skaden kun rammer ganske få årringe af træets system, og for det andet fordi de unge træer har langt mere overskud til at lappe på de skader, man tilføjer dem. Hvis det nu er besluttet, at der nødvendigvis må laves beskæring på træerne, så bør denne beskæring ske i så stor afstand fra stammen som muligt. Stammen er træets kendetegn og dets enestående forspring i konkurrencen om lyset. Derfor tåler træer ikke godt at få stammen skadet, og derfor skal beskæringen lægges så langt ude på grenene som muligt.

Beskæring oppefra og udefra

Ved al beskæring handler det om at gøre skaden så lidt generende som muligt. Den metodiske beskæring vil af samme grund altid begynde oppefra og udefra i kronen. Ved at gå frem efter denne regel holder man sig altid på afstand af stammen, og man arbejder i små tag og kan hele tiden gå videre med lidt mere indgribende snit. Går man indefra og ud, er der ingen fortrydelse mulig. Når man skærer, bør det ske så tidligt, at man kan nøjes med at fjerne grene, som er under 5 (eller allerhøjst 10) cm i diameter. Når grenene er tykkere, bliver det et langsommeligt og energikrævende arbejde for træet at indkapsle og lukke skaderne.

I visse tilfælde er træet allerede blevet så gammelt, at det ikke kan klare problemerne effektivt. I så fald bliver beskæringen netop det problem, som knækker træets overlevelsesevne. Professor Anderssons forsøg med træbeskæring i Viborg har entydigt vist, at træerne bedst tåler beskæring i perioden juli-september. Så vidt det er muligt, bør beskæring derfor altid ske i træernes vækstperiode. Praktiske årsager kan føre til, at man vælger at beskære i vintertiden, men det bør i så fald kun ske på unge og sunde træer. Gamle og sygdomsramte træer tåler ikke vinterbeskæring.

Giftige fenoler i grenkraven

Ved fjernelse af grene, som sidder op ad stammen, bør man først og fremmest skære lige uden for grenkraven, hvis den kan findes. I grenkraven er der på forhånd oplagret giftige fenoler, som dræber indtrængende svampe. Ligeledes er cellerne forseglet med lignin, så ilt ikke kan trænge ind i veddet og forberede vejen for svampenes nedbrydning af veddet. Hvis man ikke kan finde en grenkrave, bør man udtynde grensystemet sådan, at maksimalt 2/3 af bladmassen fjernes!

Derved giver man træet et signal om at grenen senere vil blive fjernet helt, og det får tid til at danne en grenkrave. Hvor grene skal fjernes her og nu, bør man regne ud, hvor grenkraven kunne have været og skære grenen over dér. Snittet skal helst være cirkelrundt og det bør lægges, hvor en kraftig, udadvendende gren kan forsvare såret mod indtrængende svampe.

Få 3 gratis tilbud på beskæring

Potentielle træfældere klarer blandt andet disse opgaver: nedskæring af træer, salg af træflis og brænde, beskæring af træer og kronereduktion. Bestil en træfælder, der har lyst til at arbejde med kronebeskæring i for eksempel Viborg. Styr uden om uprofessionelle håndværkere – Benyt denne kvalitetssikrede træfældningstjeneste i stedet.

Det er hurtigt at indhente træfældnings tilbud online og træfælderene ordner alle slags træfældningsopgaver hele nær dig. Hvilke former for træservice tilbydes? Dette og andre spørgsmål, kan du let få et kvalificeret svar på, når du har en en træfældnings opgave. Det tager maks 8½ minut at fortælle om din opgave i kontaktformularen og fremsende den til videre behandling.