Guide: 5 vigtige ting at huske når din bolighandel er i hus

En bolighandel indeholder mange faser, og det er essentielt, at du får professionel vejledning hertil. I en tidligere artikel her på artikeldatabasen har vi beskrevet hvorfor du bør vælge en god rådgiver ved et boligkøb. Når handlen først er afsluttet, er der dog stadig en række praktiske ting at være opmærksomme på, foruden at melde flytningen til folkeregisteret, blive enige om vægmaling og vælge side af sengen.

1) Tinglysning af skøde, skødeskrivning og berigtigelse

Når du har købt en fast ejendom, er det vigtigt, at du får lavet et skøde og en tinglysning heraf, der beviser, at du er ejeren. Dette kaldes for en berigtigelse.

Berigtigelsen vil i mange tilfælde blive tilbudt i forbindelse med køberrådgivning, men der findes også steder, hvor du kan købe en berigtigelse uafhængigt af rådgivning, hvis du ikke ønsker denne.

Når først købsaftalen er i hus, kan en køberådgiver som Din-Bolighandel hjælpe med følgende:

  • Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af skøde
  • Løbende korrespondance med ejendomsmægleren, dit samt sælgers pengeinstitut
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger når din ankomst til ejendommen er sikret, og der foreligger endeligt skøde uden anmærkninger
  • Tinglysning af debitorskifte på sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf, hvis relevant
  • Afslutning af handlen

Da mange oplysninger skal indhentes, er det normalt at processen for berigtigelse kan tage op til 2 måneder fra overtagelsesdatoen.

Du kan desuden finde en gratis berigtigelsesguide for køber, sælger og familiehandler her.

Det afgiftspligtige beløb af din bolighandel

Det afgiftspligtige beløb i et skøde vil altid være købesummen, når der er tale om fri handel af boligejendomme. En undtagelse er dog, hvis Sælger og Køber har et interessesammenfald, dvs. hvis der er tale om familiehandel eller overdragelse af en grund. I dette tilfælde vil det afgiftspligtige beløb være det højeste af købesummen eller den offentlige vurdering. I familiehandler fratrækkes typisk 15 procent.

2) Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse skal ligeledes laves omkring eller lige efter overtagelsesdatoen i en bolighandel. Denne dækker over fordelingen af ejendommens udgifter mellem henholdsvis Køber og Sælger, som var de ved overtagelses-/dispositionsdatoen. Hvis købsaftalen indeholder specifikke beløb, der skal tages højde for, såsom sælgers refusion af halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikringspræmie, vil disse ligeledes være oplyst i refusionsopgørelsen. Hvis saldoen er i Købers favør, kan man tilbageholde et beløb af købesummen, inden pengene bliver frigivet til Sælger. Dette sørger din rådgiver for.

3) Opdatering af forsikringer efter bolighandel

Det er yderst vigtigt at huske at opdatere eller købe forsikringer, når man flytter – en ting, som mange danskere glemmer eller nedprioriterer, hvilket kan få fatale konsekvenser, hvis uheldet er ude.

Tilmed er det dit ansvar at sørge for at afmelde sælgers brandforsikring for ejendommen, hvorfor I skal sørge for at videregive sælgers forsikringsoplysninger til jeres eget selskab, herunder selskab og police nummer.

Husforsikring

En husforsikring dækker skader på huset, hvor en indboforsikring dækker skader på dit indbo. En husforsikring er derfor i mange tilfælde god at have som supplement til indboforsikringen, da du er bedre dækket i tilfælde af tyveri, brand, hærværk og vandskader.

Der findes et stort marked for husforsikringer, og det kan være svært at overskue hvilken en, der passer bedst til dine behov og dit budget. På forsikringsguiden.dk kan du finde din rigtige husforsikring til prisen ved at gennemgå tre enkle trin.

Indboforsikring

Op imod 20% af danskerne har ikke en indboforsikring, og dermed heller ikke en personlig ansvarsforsikring. Dette betegnes som et alvorligt problem.

En indboforsikring dækker primært i tilfælde af, at du bliver ramt af tyveri i dit hjem, men også visse tyverier uden for hjemmet. Desforuden dækker den el-apparater såsom TV, hvidevarer og telefoner i tilfælde af kortslutning eller overspænding. Du kan vælge at tegne indboforsikringen samme sted som din husforsikring, eller have dem adskilt. Ønsker man at have flere forsikringer samlet et sted, kan være en fordel at forsøge at forhandle sig til en bedre pris hos forsikringsselskabet.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker de skader, som ikke er beskrevet i tilstands- og elrapportten for din bolighandel, og som ikke er normale for den pågældende type ejendom. Du har derfor som udgangspunkt kun brug for en ejerskifteforsikring, hvis du har særlige forhold, som f.eks.

Man kan som køber selv vælge, hvor man vil tegne forsikringen henne.

4) Tilmelding af el og gas

Når du flytter, skal du være opmærksom på at tilmelde dig en anden el og gas udbyder, såfremt du ikke ønsker at fortsætte under den forgange ejers forhold. På Energitilsynets webside kan du se prisstatistikken for el, gas og varme.

5) Gennemgang af ejendommen på overtagelsesdagen

For at undgå senere tvister hvor man som Køber står rigtig dårligt, skal man i fællesskab med Mægler/Sælger gennemgå ejendommen ved en bolighandel. Tjek alle hvidevarer, haner med videre og noter alle mangler ned på skrift, så det er dokumenteret at disse var til stede ved overtagelsen.